Konkurs Ogólnopolski „Mój patron” – wykonanie prezentacji multimedialnej

Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie ogólnopolskim „Mój patron”, który organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie prezentacji multimedialnej na temat Patrona szkoły.

Termin nadsyłania prac to 25 maja 2017.

_Szczegóły w regulaminie

Fotorelacja z I dnia Tygodnia Kultury Brytyjskiej – pokaz mody

2

16

20

GALERIA (więcej…)

Harmonogram TYGODNIA KULTURY BRYTYJSKIEJ BRITISH WEEK 24 – 28 kwietnia

plan tydzień kultury brytyjskiej

Osiągnięcia naszych uczniów

Bez tytułu

Gratulacje dla:

Moniki Pałubickiej, uczennicy klasy VI szkoły podstawowej za zdobycie:
III miejsca w kategorii 2004 – 2005 9-8kyu w walce o Puchar „Warsa i Sawy” w Turnieju Dzieci i Juniorów w Karate Tradycyjnym, Warszawa, 8.04.2017
II miejsca w kategorii 2004 – 2005 9-8kyu w konkurencji KATA w Otwartych Mistrzostwach Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 1.04.2017
III miejsca w kategorii 2004 – 2005 9-8kyu w konkurencji KATA w Pomorskim Turnieju Karate Tradycyjnego, Wejherowo, 5.03.2017 🙂

TYDZIEŃ KULTURY BRYTYJSKIEJ BRITISH WEEK 24 – 28 kwietnia

W dniach 24-28 kwietnia 2017 r. odbędzie się TYDZIEŃ KULTURY BRYTYJSKIEJ BRITISH WEEK
Plan I dnia tygodnia brytyjskiego

24.04.2017 r. PONIEDZIAŁEK
Apel, cała szkoła ubiera się:

na biało klasy I-III i przedszkole,
na czerwono klasy IV-VI;
na niebiesko gimnazjum

Tygodnia Kultury Brytyjskiej rozpocznie się pokazem mody (konkurs strojów).

W tym dniu 24.04.17 r. mija termin zgłaszania uczestników do konkursu TALENT SHOW oraz do POKAZU MODY, oddawania prac plastycznych oraz ulotek.

KONKURS PLASTYCZNY – ILUSTRACJE DO PIOSENEK

przedszkole i klasy I- III – Brother John (Panie Janie)
klasy IV-VI – The Bus Song (O autobusie)

– format plakatu: A3
– technika: dowolna
– na pracach należy umieścić tytuł piosenki w języku angielskim oraz kluczowe słowa

ULOTKA DLA GIMNAZJUM

zaproszenie do dowolnego kraju z WYSP BRYTYJSKICH

Rekrutacja do przedszkola i „zerówki”

W dniu 7 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która zakwalifikowała dzieci do Przedszkola Samorządowego w Mściszewicach, do grup przedszkolnych i „zerówki”.
Lista dzieci do wglądu w sekretariacie szkoły i na tablicy ogłoszeń.

0_0_productGfx_99cb4513b91d24890d8221147897e290

Bez tytułu

„W kręgu nauki”

44

34

Nazwa projektu: W kręgu nauki
Numer projektu: RPPM.03.02.01-22-0121/15
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.: ”W kręgu nauki” jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Sulęczyno a firmą Mały Inżynier w okresie IX.2016–VIII.2018. Wartość projektu:
1 458 750,43 zł, w tym wkład własny: 72 937,52 zł (5%) pochodzący ze środków JST.
Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Sulęczyno oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:
a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u
360 uczniów poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi i wycieczkami edukacyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
b) rozwój kompetencji 30 nauczycieli poprzez szkolenia z kształtowania umiejętności społecznych, programowania, wykorzystania w pracy z uczniem metody eksperymentu i technik pamięci.
c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych
d) nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami edukacyjnymi województwa pomorskiego.
Dofinansowanie UE: 1239937,87 zł
(źródło: http://www.malyinzynier.pl/projekty/w-kregu-nauki)
W naszej szkole już od ósmy miesiąc realizujemy zadania Projektu, prowadzimy zajęcia ukierunkowane na realizację celu głównego projektu, ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia wiedzy i umiejętności uczniów związanych z rozwojem kompetencji kluczowych.
Uczniowie biorą udział w takich zajęć jak:

1. Język angielski – prowadząca p. Barbara Kahlau-Brzeska
2. Język niemiecki – prowadząca p. Janina Konkel
3. Laboratorium Kodowania – prowadząca p. Mirosława Warmowska
5. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej – prowadząca p. Anna Bronk, p. Anna Wica
6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych – prowadząca p. Ewa Cybula
7. Przyrodnicze laboratorium – prowadzący p. Tamara Walczak-Lubińska, p. Andrzej Literski
8. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki – prowadząca p. Mirosława Warmowska
9. Zajęcia logopedyczne – prowadząca p. Barbara Paszylk

Dzieci i młodzież są zaangażowani w realizację działań. Poznają tajniki matematyki, przeprowadzają doświadczenia przyrodnicze, wystawiają przedstawienia, programują, ćwiczą pamięć, poznają języki, grają w gry planszowe z przedsiębiorczości, uczestniczą w zajęciach logopedycznych i zdobywają wiele, wiele innych treści i umiejętności. 4 kwietnia grupa teatralna wyjechała na wycieczkę do Gdańska na koncert „Cudowne Musicale – od West Endu aż po Broadway”, inna grupa 5 maja wyjedzie do Centrum Nauki Experyment i Oceanarium w Gdyni.
Szkoła otrzymała wiele pomocy naukowych a nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje na kursach doskonalących.

GALERIA (więcej…)

Osiągnięcia naszych uczniów

Gratulacje dla:

Dawida Wenty, ucznia klasy V szkoły podstawowej za zdobycie
III miejsca w Gminnym Konkursie Języka Angielskiego w kat. klas V
– opiekun pani Barbara Kahlau-Brzeska.

Alicji Zaworskiej , uczennicy klasy II gimnazjum za zdobycie
I miejsca w Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w grupie wiekowej 14 – 16 lat
– opiekun pan Andrzej Literski.

Zajęcia „Szkółki szachowej”

Zajęcia szkółki szachowej odbywać się będą w każdą środę począwszy od dnia 5 kwietnia 2017 r. do końca czerwca 2017 r.

Grupa I od 15:00 do 16:00
Grupa II od 16:00 do 17:00