Przeskocz do treści

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „Najpiękniejszy różaniec”

Cele konkursu
Celem konkursu jest rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej indywidualnej i wspólnotowej oraz rozwój talentów u dzieci, budzenie aktywności twórczej dzieci, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci oraz wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielnie się nimi z innymi.
Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie klas I – III.
Temat konkursu
Tematem konkursu jest wykonie różańca dowolna techniką, przy wykorzystaniu najróżniejszych suchych materiałów (np.: korki, makaron, włóczki, chrupki, rodzynki, muszelki, filc, fasolki oraz wiele innych) i pomysłów na wykonanie różańca. Liczymy na pomysłowość i oryginalność.
Termin
Wykonane różańce należy składać u wychowawców klas do 16.10.2023 roku. Każdy różaniec powinien być odpowiednio podpisany z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.
Ocena prac
Z dostarczonych różańców przez dzieci, powołane jury konkursowe wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19.10.2023 roku.

Wszystkim uczestnikom życzymy, aby sam konkurs, a przede wszystkim udział w nabożeństwach różańcowych zaowocował w naszym codziennym życiu umiłowaniem oraz częstym i gorliwym odmawianiem modlitwy różańcowej.

Organizatorzy: Ks. Marek Labudda, Wioletta Reclaw, Edyta Knitter-Klasa.