Przeskocz do treści

Dnia 21.09.2018 r. uczniowie z naszej szkoły pojechali na Powiatowe Biegi „Brzegami Radunii” do Somonina.
W biegu wzięło udział prawie 500 uczestników.
Nasi uczniowie zdobyli wysokie miejsca:

III miejsce - Miłosz Jażdzewski kl. II
IV miejsce - Łucja Malek kl. II
IV miejsce - Zuzanna Stencel kl. IV
V miejsce - Kinga Jank kl. VII
VI miejsce - Dominik Jank kl.IV
VII miejsce - Mikołaj Jażdzewski kl. V

Gratulujemy!

Na rok szkolny 2018/2019 Szkolna Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Mściszewicach ustaliła wysokość składki na działalność tzw. „Komitetu rodzicielskiego” w wysokości 30,00 zł.
Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszego gimnazjum. Dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody itp. Staramy się również pomagać w sytuacjach wyjątkowych, np. poprzez wsparcie dla uczniów, których rodziny, bywa, że nagle znajdą się w trudnej sytuacji finansowej i nie stać ich np. na opłacenie wycieczki klasowej/szkolnej.
Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami.
Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet jest jednak bardzo skromny, o czym świadczą niskie wpływy ze składek w ciągu ostatnich kilku lat.
W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty, o wsparcie finansowe.

Pieniądze można wpłacać w sekretariacie szkoły.
Proponujemy również wpłaty bezpośrednio na konto Rady Rodziców:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Mściszewicach
Bank Spółdzielczy w Sierakowicach o/Sulęczyno
68 8324 0001 0040 9744 2000 0010

W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.
Pozdrawiamy, dziękując za zrozumienie i okazane dotychczas wsparcie.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Mściszewicach

Kolejny rok przed nami. Żegnajcie wakacje!
Pani Dyrektor Renata Węsierska wraz z Wójtem Gminy Sulęczyno Panem Bernardem Grucza powitała przedszkolaków, pierwszaków i ich rodziców oraz całą społeczność uczniowską, nauczycieli i pracowników.
Dziś, 3 września zapoczątkowaliśmy pisanie dalszej historii naszej szkoły. Chcemy, żeby była miejscem z tradycjami, gdzie pielęgnowane są wartości. Pani Dyrektor przypomniała, że odpowiedzialność za rozwój, sukcesy i wychowanie dzieci jest wspólnym celem zarówno nauczycieli jak i rodziców. Wyraziła nadzieję na miłą i efektywną współpracę z rodzicami.
Życzymy wszystkim, by ten nowy rok szkolny 2018/2019 był czasem pełnym radości, cierpliwości i zapału w zdobywaniu wiedzy.