Przeskocz do treści

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół w Mściszewicach jest kontynuowana nauka gry w szachy.

Zajęcia zorganizowane są przez
- Zespół Szkół w Mściszewicach,
- Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie,
- Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice.

Spotkania szachowe odbywają się trzy razy w tygodniu.
W poniedziałki i środy w ramach "Kółka szachowego" na pierwszej godzinie lekcyjnej 8:00 - 8:45. W czwartki w ramach projektu "Szachy w szkole"
w godzinach 15:00 do 17:00.
Zajęcia prowadzone są w rożnorodny sposób mający na celu rozbudzić zainteresowanie uczniów grą w szachy. W czasie trwania zajęć organizowane są konursy z nagrodami dla każdego uczestnika.
W czasie realizacji zajęć można zaobserwować poprawę koncentracji, cierpliwości i wytrwałości oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji.
Uczniowie uczestniczacy w zajęciach z powodzeniem reprezentują szkołę w turniejach szachowych.

Zapraszamy na zajęcia!

Zapraszamy młodzież klasy VII, VIII i III gim do udziału w konkursach.
Czekają nagrody i dyplomy.
Szczegóły poniżej.

„Projekt dofinansowała Fundacja mBanku”.

KONKURS MATEMATYCZNY "NAJCIEKAWSZA BRYŁA" LUB "WYSZYWANKA MATEMATYCZNA" zorganizowany w ramach Programu mPotęga realizowanego w Zespole Szkół w Mściszewicach pod nazwą KLUB MATEMATYKÓW

Organizator:
Zespół Szkół w Mściszewicach
ul. Szkolna 5, 83-321 Mściszewice
tel. 58 684 48 12
e-mail: zsmsciszewice@onet.eu
www.zsmsciszewice.pl

Terminy:
Dostarczenie prac do 30 listopada 2018
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas "Wieczoru z mPotęgą", na podsumowaniu dokonań Projektu. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dokładnym terminie rozdania nagród.

Szczegóły konkursu:

• Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów poprzez wypowiedź plastyczną, rozwijanie kreatywności twórczej uczniów, przełamywanie niechęci do matematyki.
• W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klasy siódmej, ósmej i trzeciej gimnazjum z terenu Gminy Sulęczyno, którzy wykonają bryłę matematyczną lub wyszywankę matematyczną
• Udział w konkursie polega na przygotowaniu bryły przestrzennej lub wyszywanki matematycznej (prosimy, aby wyszywanki matematyczne były naklejone na kartki formatu A4)
• Autorem pracy może być tylko jedna osoba
• Uczestnicy podpisują bryły na doczepionej kartce a wyszywanki "na odwrocie" swoje prace podając: imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna
• Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
- BRYŁA PRZESTRZENNA
- WYSZYWANKA MATEMTYCZNA
W każdej kategorii zostaną przyznane I, II, III miejsce oraz wyróżnienia
• Prace uczestników konkursu oceniać będzie jury, powołane przez organizatorów, według ustalonych kryteriów: stopnia trudności, pomysłowości, estetyki wykonania
• Do pracy dołączają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik do regulaminu)

ZGODA-NA-UDZIAŁ-W-KONKURSIE-ORAZ-NA-PRZETWARZANIE-DANYCH-OSOBOWYC-bryła-wyszywanka.docx

KONKURS MATEMATYCZNY "MOZAIKA Z WIELOKĄTÓW FOREMNYCH" zorganizowany w ramach Programu mPotęga realizowanego w Zespole Szkół w Mściszewicach pod nazwą KLUB MATEMATYKÓW

Organizator:
Zespół Szkół w Mściszewicach
ul. Szkolna 5, 83-321 Mściszewice
tel. 58 684 48 12
e-mail: zsmsciszewice@onet.eu
www.zsmsciszewice.pl

Terminy:
Dostarczenie prac do 30 listopada 2018 r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas "Wieczoru z mPotęgą", na podsumowaniu dokonań Projektu. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dokładnym terminie rozdania nagród.

Szczegóły konkursu:

• Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów poprzez wypowiedź plastyczną, rozwijanie kreatywności twórczej uczniów, przełamywanie niechęci do matematyki.
• W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klasy siódmej, ósmej i trzeciej gimnazjum z terenu Gminy Sulęczyno, którzy wykonają dowolną techniką pracę formatu A 4 (prace innego formatu nie będą brały udziału w konkursie)
• Udział w konkursie polega na przygotowaniu mozaiki z wielokątów foremnych (prace, które nie będą spełniały wymogów formalnych nie będą brane pod uwagę, prosimy o zwrócenie uwagi , że mozaika ma być z wielokątów foremnych - nie dowolnych)
• Autorem pracy może być tylko jedna osoba
• W każdej kategorii zostaną przyznane I, II, III miejsce oraz wyróżnienia
• Uczestnicy podpisują "na odwrocie" swoje prace podając: imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna
• Prace uczestników konkursu oceniać będzie jury, powołane przez organizatorów, według ustalonych kryteriów: wymogi formalne (praca formatu A4, wielokąty foremne), zgodności z tematyką, pomysłowości, estetyki wykonania
• Do pracy dołączają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik do regulaminu)

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - mozaika

Punktualnie o 11:11 uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji

„Rekord dla Niepodległej”

w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Razem zaśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu narodowego. W ten sposób przyłączyliśmy się do akcji „Rekord dla Niepodległej”, którą zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W śpiewaniu hymnu wzięły udział przedszkola i placówki oświatowe.
Po odśpiewaniu hymnu nastąpiła dalsza część programu, mająca na celu uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzieci i młodzież szkolna przygotowywała się do tej uroczystości wiele dni. Robili chorągiewki i kotyliony, uczyli się śpiewać pieśni patriotyczne. Uroczysty apel przygotowały panie Jadwiga Bulczak i Barbara Paszylk oraz chór szkolny pod opieką pana Edmunda Gala. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły aktywnie właczali się w przebieg uroczystości m.in. wspólnie śpiewaliśmy pieśni patriotyczne. Była to piękna lekcją historii. Przypomnieliśmy sobie tragedię rozbiorów i radowaliśmy się z odzyskania wolności.

GALERIA Czytaj dalej... "100 LAT ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI"

W maju bieżącego roku przystąpiliśmy do kolejnej edycji mPotęgi. Jak już pisaliśmy nasz projekt otrzymał dofinansowanie 7.970 zł. Z 598 wniosków 185 projektów otrzymało grant. V edycja Programu mPotęga była skierowana do szkół podstawowych, gimnazjalnych, organizacji pozarządowych, bibliotek i grup nieformalnych z całego kraju. Od września realizujemy nasz plan. Uczniowie klasy siódmej, ósmej i trzeciej gimnazjum realizują zaplanowane w projekcie zadania. Harmonogram zajęć został tak opracowany aby nasi uczniowie mogli się realizować w różnych sekcjach

KLUBU MATEMATYKÓW.

„Projekt dofinansowała Fundacja mBanku”.

Jest wielu pasjonatów kreatwnego działania, którzy aktywnie uczestniczą nawet w trzech sekcjach.

1. Asy z klasy. Dwie grupy projektowe badają zagadnienia:
"Czy pszczoły znają się na matematyce?", w którym szczególną uwagę zwracają na zagrożenia jakie mogą nas spotkać z powodu masowego ginięcia pszczół.
"Banki a matematyka", w którym szczególną uwagę zwracają na aspekt ważności dbania o bezpieczeństwo naszych danych osobowych.
Swoje dokonania przedstawią społeczności szkolnej i ich rodzicom. Zorganizują konkurs wiedzy z nagrodami dla uczniów i rodziców - na zasadzie "kto więcej zapamiętał".
2. Pogotowie Ratunkowe. Najlepsi uczniowie prowadzą "korepetycje" dla uczniów, którzy chcą poprawić sprawdzian, nadrobić zaległości, zrozumieć zagadnienie, opanować jakąś umiejętność itp. Na podsumowanie zorganizują konkurs plastyczny z matematyki pod nazwą : " Mozaika z wielokątów foremnych" oraz uczestnicy zajęć przygotują wystawę prac.
3. Światy wyobraźni. W tej sekcji uczniowie rozwijają swoje umiejętności plastyczne a przy okazji ćwiczą logiczne myślenie i wyobraźnię przestrzenną. Wykonują bryły poglądowe, wyszywanki matematyczne itp. Prace posłużą jako pomoce naukowe a wyszywanki dołączą do wystawy. Na koniec ogłoszą konkurs na najciekawszą bryłę matematyczną.
4. Teatr w szkole. Grupa teatralna o nazwie "W poślizgu", pracuje nad sztuką o matematyce. Dzięki funduszom projektowym mają do dyspozycji maszynę do szycia. Mogą zaprojektować nowe stroje lub poprawić te, którymi dysponują. Swoje przedstawienie wystawią na zorganizowanym "Wieczorze z mPotęgą", na którym pochwalimy się dokonaniami Projektu. Podczas tego wieczoru zostaną ogłoszone wszystkie wyniki konkursu i rozdane nagrody w obecności władz lokalnych, gości, rodziców i uczniów.
Zajęcia wymagają dużego zaangażowania uczestników, skłaniają ich do poszukiwania informacji z różnych źródeł. Realizacja projektu wyzwala w nich kreatywność i nowe formy aktywności.
Wszyscy uczniowie zaangażowani w prace projektowe w grudniu, w nagrodę pojadą na wycieczkę do Gdańska, do fabryki cukierków i Muzeum II Wojny Światowej.
Zajęcia prowadzą: Anna Bronk, Anna Wica, Mirosława Warmowska, Wojciech Warmowski.

Dla uczniów biorących udział w konkursach ogłoszonych przez poszczególne sekcje czekają nagrody, zachęcamy do brania udziału i wyzwalania swojej kreatywności.

Regualminy konkursów w zakładce KONKURSY.

GALERIA Czytaj dalej... "Realizacja projektu mPotęga „KLUB MATEMATYKÓW”"