Przeskocz do treści

Pierwszoklasiści z naszej szkoły są już pełnoprawnymi uczniami. 02 lutego br. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania ksiądz Marek poświecił dzieciom plecaki a Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia.
Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności?
Podczas ślubowania miało też miejsce pasowanie na czytelnika klasy pierwszej i drugiej.


28 stycznia w naszej szkole odbyła się Kolęda, którą poprowadził ks. Marek.
W kolędzie uczestniczyli uczniowie klas pierwszej, drugiej i trzeciej oraz nauczyciele
i pracownicy szkoły. Uczniowie i nauczyciele wspólnie śpiewali kolędy
i włączali się w modlitwę z prośbą o pokój, zdrowie i wzajemną miłość. Następnie
ks. Marek udzielał Bożego błogosławieństwa i kropił zgromadzonych święconą wodą. Takie spotkanie kolędowe było też okazją do powtórzenia pewnych faktów
z życia Świętej Rodziny.

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST