Przeskocz do treści

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

§ 1 CELE KONKURSU
• Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem i kulturą korzystania z portali internetowych, korzystania z sieci.
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową.
• Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.
• Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU
Zespół Szkół w Mściszewicach, ul. Szkolnej 5, 83-321 Mściszewice.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z gminy Sulęczyno.
Konkurs będzie przebiegał w dwóch grupach wiekowych:

grupa I – uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej,
grupa II – uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej.
Czytaj dalej... "Zaproszenie do udziału w gminnym konkursie DBI"