Przeskocz do treści

Konkurs na wykonanie ulotki na temat „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”

Przypominamy o trwającym konkursie!

§ 1 CELE KONKURSU
• Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem i kulturą korzystania z portali internetowych, korzystania z sieci.
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym.
• Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.
• Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji
z poszanowaniem praw autorskich.

§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół w Mściszewicach z siedzibą
przy ul. Szkolnej 5, 83-321 Mściszewice.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
z gminy Sulęczyno.
Konkurs będzie przebiegał w dwóch grupach wiekowych:
grupa I – uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej,
grupa II – dla uczniów klasy VII, II i III gimnazjum.

SZCZEGÓŁY KONKURSU na stronie w zakładce konkursy