Przeskocz do treści

7 lutego DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Zaletą Internetu jest nieprzerwana praca sieci, możliwość korzystania z niej w dowolnych porach, praca w tempie dostosowanym do potrzeb i indywidualnych możliwości osoby uczącej się.
Można wykorzystywać go jako narzędzie wspierające proces kształcenia w zorganizowanych formach uczenia się, jak i w samokształceniu. Jednak mimo wielu zalet niesie on również pewne zagrożenia, szczególnie dla najmłodszych jego użytkowników.
"Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie" to hasło obrazuje problem kontaktowania się i przekazywania informacji nieznajomym, często wykorzystujących je w złych intencjach.
Uczniowie naszej szkoły coraz częściej korzystają z zasobów Internetu. Toteż konieczna jest edukacja dzieci mająca na celu uświadomienie im zagrożeń i przekazanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci. Tym celom służyć ma nasza akcja pn. "Dzień Bezpiecznego Internetu".
Celem projektu jest profilaktyka zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z sieci Internet poprzez edukację dzieci w zakresie zasad bezpieczeństwa w sieci komputerowej.

Dlatego
10.01.2017 r. ogłosiliśmy konkurs plastyczny na plakat promujący bezpieczne zachowania w Internecie pt. "Razem zmieniamy Internet na lepsze", w trzech kategoriach: I-III SP, IV - VI SP i I - III GIM we wszystkich szkołach Gminy Sulęczyno.
2. Przeprowadziliśmy w ramach lekcji informatyki, lekcji wychowawczych pogadanki na temat:

- bezpiecznego komunikowania się,
- niebezpieczeństw związanych z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie i podawania swoich danych osobowych,
- ograniczonego zaufania do osób poznanych w Sieci, bezpiecznego surfowania,
- bezpiecznego i właściwego zachowania w Sieci, promowania Netykiety, czyli zasad internetowego savoir-vivre,
- piractwa komputerowego a prawa autorskiego – kopiowania i rozpowszechniania zastrzeżonych materiałów, przywłaszczania sobie wytworów cudzej pracy,
- wiarygodności informacji zamieszczanych w Internecie i weryfikacji uzyskanych danych.

3. Pokazaliśmy kreskówki i filmy edukacyjne w oparciu o stronę www.dbi.pl na temat bezpiecznego poruszania się po Internecie i konsekwencji nie stosowania zasad bezpieczeństwa.
4. Przygotowaliśmy na witrynie okiennej plansze z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i sieci oraz gazetkę w sali komputerowej.
5. W czwartek zostanie rozstrzygnięty konkurs plastyczny na plakat "Razem zmieniamy Internet na lepsze". Komisja będzie miała trudne zadanie ponieważ musi wybrać najlepsze prace wśród 25 plakatów przyniesionych przez naszych uczniów.
21.02.2017 r. w naszej szkole odbędzie się podsumowanie Akcji "Dnia Bezpiecznego Internetu". Do szkoły przyjadą zaproszeni nauczyciele i uczniowie nagrodzeni w konkursie plastycznym na plakat promujący zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. W tym dniu zostanie wystawione przedstawienie składające się ze scenek rodzajowych na temat bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu np. "Nigdy nie wiesz, z kim rozmawiasz, więc uważaj", "Sprzeczki braterskie, czyli o wyzyskiwaniu starszego rodzeństwa" itp. oraz pokazany zostanie film dydaktyczny na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.
Patronat nad działaniami związanymi z Dniem Bezpiecznego Internetu objęła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulęczynie.
Koordynatorami akcji są: Mirosława Warmowska, Wojciech Warmowski, Anna Bronk i Anna Wica.