Przeskocz do treści

Dyrektor Zespołu Szkół w Mściszewicach oraz Przewodnicząca Rady Rodziców bardzo serdecznie dziękują wszystkim zaangażowanym w organizację kiermaszu świątecznego, który odbył się w dniu 09.12.2018 r.
Dzięki zaangażowaniu tak wielu osób udało nam się zgromadzić kwotę 6.522,00 zł
Część dochodu z kiermaszu w kwocie 2.000,00 zł
przeznaczona zostanie na dzieło
Ostatniej Wieczerzy dla parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Mściszewicach.
Pozostała kwota w wysokości 4.522,00 zł przeznaczona zostanie na potrzeby Zespołu Szkół w Mściszewicach (m.in. zakup zabawek dla przedszkolaków, zakup dodatkowego sprzętu nagłaśniającego)