Przeskocz do treści

Apel o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie

Droga Rodzino Szkół im. św. Jana Pawła II

W obliczu trwającej inwazji wojsk rosyjskich na naszych sąsiadów z Ukrainy, zwracamy się z apelem o objęcie modlitwą naszych Sióstr i Braci, którzy potrzebują wsparcia i umocnienia.
Dajmy wyraz naszej jedności we wspólnej modlitwie, w nadziei na szybkie zakończenie tej strasznej wojny.
Niech od najbliższego poniedziałku we wszystkich naszych szkołach każdą lekcję religii rozpoczyna wspólna modlitwa „Zdrowaś Maryjo” w intencji ustania walk, wycofania wojsk agresora i pokoju na Ukrainie.
W miarę możliwości prosimy o dodanie modlitwy naszego Patrona.

Modlitwa o dar pokoju Św. Jana Pawła II
Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.
Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (na Ukrainie), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.
Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu
i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny.
Amen.
do pobrania: http://rodzina.org.pl/wp-content/uploads/2022/02/Modlitwa-o-dar-pokoju-%C5%9Aw.-Jana-Paw%C5%82a-II.pdf

Zachęcamy do włączenia się w akcje charytatywne na rzecz wsparcia naszych Sióstr i Braci na Ukrainie oraz pomoc ludziom i rodzinom zmuszonym do opuszczenia swoich domów i swojej ojczyzny.
W imieniu Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Jan Rychlicki
Przewodniczący Społecznej Rady
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
/żródło:http://rodzina.org.pl/apel-o-modlitwe-w-intencji-pokoju-na-ukrainie/5755/#more-5755/