Przeskocz do treści

Apel poświęcony 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Z okazji

228 rocz­nicy uchwalenia Kon­stytucji 3 maja

uczniowie klasy czwartej naszej szkoły w dniu 30 kwietnia poprowadzili uroczysty apel.
Aby upamięt­nić ten doniosły fakt w historii Pol­ski przy­gotowali program artystyczny pn. „Witaj majowa jutrzenko”. Rozważaniami nad Konstytucją i piosenką pod­kreślili znaczenie Kon­stytucji Majowej dla pań­stwowo­ści pol­skiej. Powagę uroczysto­ści pod­kreśliły sztandary szkolne, galowe stroje, barwy narodowe i przy­gotowane dekoracje na oknach.
Nad przygotowaniem części artystycznej czuwali: pani Ewa Cybula, pan Wojciech Warmowski.
Nad przygotowaniem dekoracji pani Małgorzata Łukaszczyk.

GALERIA