Przeskocz do treści


/autor fot. GOK S-no K. Stenka/

9 marca, w piątek w Szkole Podstawowej w Podjazach odbyły się eliminacje gminne XXXV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego "Prozy i Poezji Polskiej". W eliminacjach udział wzięli uczniowie ze wszystkich szkół gminy Sulęczyno.

Uczniowie naszej szkoły zdobyli:

I miejsce - Dominika Treder, uczennica klasy VII
wyróżnienie - Dawid Karczewski uczeń klasy III gim

Gratulujemy i życzymy Dominice powodzenia w etapie wojewódzkim.
Uczniów przygotowała pani Jadwiga Bulczak i pani Grażyna Jank

13 marca odbyło się pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klasy I.

Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania i czytania książek.

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, obejrzeli wraz z kolegami z zerówki, klasy II i III przedstawienie pt. "Dzieci bajek nie czytają..." przygotowane przez kółko teatralne prowadzone przez panią Anię Wica i panią Anię Bronk. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając książkę.

Uczniowie klasy I odgadywali także bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, a pani Ewa Cybula dokonała pasowania każdego z uczniów. Otrzymali pamiątkowe dyplomy, które będą im przypominały o tym uroczystym wydarzeniu.

GALERIA Czytaj dalej... "Pasowanie na czytelnika"

KONKURS WIEDZY O LICZBIE π

Dnia 14 marca 2018 roku
o godzinie 10:30 w sali nr 7
(na długiej przerwie)

możesz sprawdzić swoją wiedzę na temat liczby π .
Czekają dyplomy i nagrody rzeczowe.
Test składa się z 10 pytań z tzw. luką.
Poczytaj o liczbie π i sprawdź swoją wiedzę.
Zapraszamy wszystkich chętnych

Organizatorzy:
Mirosława Warmowska
Wojciech Warmowski

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego naszego otoczenia.

Nasza szkoła 23 lutego podsumowała działania związane z promowaniem bezpiecznego i kulturalnego zachowania w Internecie.
Patronat nad działaniami objęła Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Sulęczynie z panem Andrzejem Potrac na czele i pani dyrektor Renata Węsierska.
Miesiąc luty jest miesiącem, w którym szkoły prowadzą różne akcje propagujące bezpieczeństwo i kulturę w sieci.
My też przyłączamy się do obchodów DBI. W naszej szkole zorganizowaliśmy spotkanie dla rodziców dotyczące profilaktyki z obszaru uzależnień chemicznych (alkohol, papierosy, narkotyki, ) oraz gier online, portali internetowych, gier hazardowych, cyberprzemocy. Spotkanie poprowadził terapeuta Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” z Sopotu.
Ogłosiliśmy i zaprosiliśmy do międzyszkolnego konkursu na ulotkę w dwóch kategoriach wiekowych na temat tegorocznej edycji „Tworzymy kulturę szacunku w sieci” wszystkie szkołach Gminy Sulęczyno.

Przeprowadziliśmy w ramach lekcji informatyki, lekcji wychowawczych pogadanki i projekcje filmów na temat bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu.
23 lutego zorganizowaliśmy podsumowanie Akcji "Dnia Bezpiecznego Internetu". Zaprosiliśmy władze lokalne i przedstawicieli GKRPA, nauczycieli i uczniów nagrodzonych w konkursie. Podczas uroczystego apelu szkolni aktorzy wystawili przedstawienie pt. "Dzieci bajek nie czytają..." oraz pokazaliśmy film dydaktyczny "Cyberprzemoc". Aktorzy i prowadzący otrzymali drobne upominki z rąk pani sołtys Marii Stencel i pani Danuty Fierka, ufundowane przez Radę Sołecką.
Organizatorami byli: Mirosława Warmowska, Wojciech Warmowski, Anna Bronk i Anna Wica.

Gratulujemy Laureatom:

Szkoła podstawowa, KLASY IV-VI - KATEGORIA: PRACA WYKONANA KOMPUTEROWO

I miejsce - Natalia Gańska - ZS Mściszewice
I miejsce - Dawid Wenta - ZS Mściszewice

Szkoła podstawowa, KLASY IV-VI - KATEGORIA: PRACA WYKONANA TECHNIKĄ PLASTYCZNĄ

I miejsce - Zuzanna Jereczek - SP Podjazy
I miejsce - Zuzanna Zelewska - ZS Mściszewice
II miejsce - Dominika Gruchała - SP Podjazy
II miejsce - Justyna Hinz - SP Węsiory
III miejsce- Wiktor Kulas - SP Węsiory
III miejsce - Paulina Mielewczyk - ZS Mściszewice
IV miejsce - Karolina Jereczek - SP Węsiory

Gimnazjum i szkoła podstawowa, KLASY VII, IIG i IIIG - KATEGORIA: PRACA WYKONANA KOMPUTEROWO

I miejsce - Julia Bronk - ZS Mściszewice
II miejsce - Robert Jereczek - SP Podjazy
III miejsce - Mateusz Las - ZS Mściszewice
IV miejsce - Antoni Kamiński - ZS Mściszewice

Gimnazjum i szkoła podstawowa, KLASY VII, IIG i IIIG - KATEGORIA: PRACA TECHNIKĄ PLASTYCZNĄ

I miejsce - Weronika Mejna - ZS Mściszewice
II miejsce - Karolina Cybula - ZS Mściszewice
III miejsce - Dawid Karczewski - ZS Mściszewice
IV miejsce - Amelia Wiczkowska - ZS Mściszewice

W konkursie wzięło udział 42 uczniów z Gminy Sulęczyno.

GALERIA Czytaj dalej... "Apel podsumowujący działania związane z DBI"

I. CELE KONKURSU
 podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji;
 wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych;
 rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
 motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii;
 kształcenie pamięci, uwagi i logicznego myślenia;
 rozbudzanie w uczniach tzw. czujności ortograficznej;
 wdrażanie do zdrowej rywalizacji;
 nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami z innych szkół.

II. ORGANIZACJA KONKURSU
 W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie klasy trzeciej SP wyłonieni w drodze konkursu;
 organizatorem konkursu są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej SP im. Jana Pawła II w Mściszewicach;

Konkurs składa się z dwóch etapów:
I – etap szkolny – przeprowadzają komisje powołane przez dyrektorów w macierzystych szkołach do dnia 30.03.2018 r. i wyłaniają po dwóch mistrzów;
 Protokół ze Szkolnego Konkursu (w załączniku) należy przesłać do ZS w Mściszewicach drogą e -mailową lub listownie do 9 kwietnia 2018 r. na adres:
zsmsciszewice@onet.eu lub ZS w Mściszewicach, ul. Szkolna 5, 83-321 Mściszewice
II – etap międzyszkolny - odbędzie się 24.04.2018 r. w ZS w Mściszewicach, który będzie finałowym i wyłoni mistrza
V Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „O złote pióro Wójta Gminy Sulęczyno 2018”

 KONKURS przeprowadzi Międzyszkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły w ZS w Mściszewicach – Renatę Węsierską.
 Uczestnicy proszeni są o przybycie do ZS w Mściszewicach pół godziny przed rozpoczęciem Konkursu.
 Prace uczestników ( dyktando i karta pracy) zostaną sprawdzone tego samego dnia.
 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Wszelkich informacji na temat Konkursu można uzyskać:
a) koordynator Konkursu Wanda Chmurzyńska tel.: 698 671 347
b) sekretariat ( 58) 684 48 12

Cały regulamin dostepny w zakładce KONKURSY

Harmonogram rekrutacji do kl. I Szkoły Podstawowej w Mściszewicach na rok szkolny 2018/2019

• od 1 marca do 10 kwietnia - wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia do kl. I Szkoły Podstawowej;
• do 13 kwietnia - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do kl. I Szkoły Podstawowej;
• 18 kwietnia do godziny 14:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kl. I Szkoły Podstawowej;
• 24-30 kwietnia potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
• do 4 maja – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do kl. I Szkoły Podstawowej.

_zgłoszenie do SP

Harmonogram rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Mściszewicach na rok szkolny 2018/2019

• od 15 lutego do 30 marca - wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia do przedszkola;
• do 9 kwietnia - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola;
• 16 kwietnia do godziny 14:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola;
• 19-23 kwietnia potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
• do 26 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola.

_wniosek o przyjęcie do przedszkola
_deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Przypominamy o trwającym konkursie!

§ 1 CELE KONKURSU
• Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem i kulturą korzystania z portali internetowych, korzystania z sieci.
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym.
• Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.
• Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji
z poszanowaniem praw autorskich.

§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół w Mściszewicach z siedzibą
przy ul. Szkolnej 5, 83-321 Mściszewice.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
z gminy Sulęczyno.
Konkurs będzie przebiegał w dwóch grupach wiekowych:
grupa I – uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej,
grupa II – dla uczniów klasy VII, II i III gimnazjum.

SZCZEGÓŁY KONKURSU na stronie w zakładce konkursy