Przeskocz do treści

Dzień Bezpiecznego Internetu – regulaminy konkursów

KONKURSY na przygotowanie prezentacji multimedialnej
lub pracy plastycznej pod hasłem DBI 2019 „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

CELE KONKURSU
• Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem i kulturą korzystania z portali internetowych, korzystania z sieci.
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym.
• Promowanie pozytywnych zastosowań internetu.
• Promocja tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.
• Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.
• Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji
z poszanowaniem praw autorskich.

Konkursy polegają na:
I. Opracowaniu i wykonaniu prezentacji multimedialnej na temat promocji pozytywnych zastosowań internetu lub na temat promocji tolerancji oraz tworzenia kultury zrozumienia w sieci.
II. Przygotowaniu pracy plastycznej dowolną techniką, formatu A3 na temat promocji pozytywnych zastosowań internetu lub na temat promocji tolerancji oraz tworzenia kultury zrozumienia w sieci.

Regulamin_Regulaminy konkursu DBI

ORGANIZATOR: Zespół Szkół w Mściszewicach