Przeskocz do treści

Grudniowe zajęcia projektowe Klubu Matematycznego LICZYDŁO – mPotęga

W grudniu, w ostatnim miesiącu trwania projektu mPotęga uczniowie w dalszym ciągu uczestniczyli w różnych zajęciach warsztatowych. Realizowali cel zaplanowany w programie. Ćwiczyli sprawność rachunkową ze szczególnym zwróceniem uwagi na staranność obliczeń i staranność zapisywania działań oraz sprawdzania wyników. Brali też udział w dodatkowych spotkaniach o tematyce wykraczającej poza program nauczania w szkole podstawowej. Między innymi zgłębili tajemnice ciągu Fibonacciego, jego powiązania z biologią, muzyką, literaturą. Zapoznali się z tematem złotej liczby i boskiej proporcji, poznali wiele postaci mających wkład w rozwoju matematyki i informatyki.
W grudniu podsumowano konkurs Rachmistrz, uczniowie walczyli o tytuł Rachmistrza, na wszystkich zajęciach projektowych zdobywali punkty za rozwiązane poprawnie zadania, wykonane ćwiczenia, pracę w grupach oraz frekwencję na zajęciach.

Tytuł Rachmistrza zdobyli:

Joanna Węsierska - 47 pkt.
Filip Zaworski - 47 pkt.

Tytuł Vice-Rachmistrza zdobyli:

Przemysław Mielewczyk - 46 pkt.
Agata Borchardt - 46 pkt.

Ponadto przeprowadzono dwa konkursy.

Pierwszy w sklepie spożywczym, uczniowie w drużynach walczyli o tytuł Super Rachmistrzów.

Tytuł Super Rachmistrzów zdobyli:

Aleksander Jóskowski, Dawid Brylowski, Filip Zaworski, Dominik Jank.

Tytuł vice-Super Rachmistrzów zdobyli:

Klaudia Las, Paulina Stencel, Anna Węsierska.

Drugi podsumowywał zdobytą wiedzę i umiejętności na zajęciach mPotęgi, uczniowie walczyli o tytuł Arcy Rachmistrza, pisali test sprawdzający umiejętności rachunkowe.

Tytuł Arcy Rachmistrza klasy VII zdobyli:

Klaudia Las, Jonatan Kropidłowski.

Tytuł Arcy Rachmistrza klasy VIII zdobyli:

Anna Goitowska, Sandra Grzenkowicz.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Fundację mBanku.
Projekt realizowały: p Anna Bronk, p. Mirosława Warmowska

GALERIA