Przeskocz do treści

Harmonogram rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w Mściszewicach i do Przedszkola Samorządowego w Mściszewicach na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram rekrutacji do kl. I Szkoły Podstawowej w Mściszewicach na rok szkolny 2018/2019

• od 1 marca do 10 kwietnia - wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia do kl. I Szkoły Podstawowej;
• do 13 kwietnia - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do kl. I Szkoły Podstawowej;
• 18 kwietnia do godziny 14:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kl. I Szkoły Podstawowej;
• 24-30 kwietnia potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
• do 4 maja – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do kl. I Szkoły Podstawowej.

_zgłoszenie do SP

Harmonogram rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Mściszewicach na rok szkolny 2018/2019

• od 15 lutego do 30 marca - wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia do przedszkola;
• do 9 kwietnia - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola;
• 16 kwietnia do godziny 14:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola;
• 19-23 kwietnia potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
• do 26 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola.

_wniosek o przyjęcie do przedszkola
_deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego