Przeskocz do treści

„II Otwarty Międzyszkolny Turniej Szachowy” w ramach zadania publicznego pt. „Szachy w szkole 2018”

W dniu 9 grudnia 2018 r. w godz. 11:00-16:00 Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice w ramach zadania publicznego pt. „Szachy w szkole 2018” zorganizowało „II Otwarty Międzyszkolny Turniej Szachowy” w Zespole Szkół w Mściszewicach. W turnieju wzięło udział 46 zawodników w tym dzieci od 6 lat i osoby dorosłe, z terenu całego Powiatu Kartuskiego. Turniej odbył się w pięciu grupach: seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy i kobiety, w systemie szwajcarskim, 7 rund, 10 minut na partię zawodnika. Współorganizatorami byli: Zespół Szkół w Mściszewicach, Mobilna Szkoła Szachowa „Pelmat” z Lipusza, Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Turniej został otwarty przez: dyrektor ZS w Mściszewicach Renatę Węsierską, Zdzisława Pelowskiego i członków Zarządu Stowarzyszenia: Wojciecha Warmowskiego i Stefana Karcz. Następnie z sportową zaciekłością przez około
4 godziny zawodnicy walczyli o zajęcie czołowych miejsc. W czasie przerw wszyscy zawodnicy mogli skorzystać ze słodkiego poczęstunku, napojów i dania obiadowego. Po mozolnej rywalizacji nastąpiło podsumowanie i wręczenie nagród przez dyr. ZS w Mściszewicach Renatę Węsierską, Skarbnika Gminy Sulęczyno Pawła Trzebiatowskiego i Prezesa Stowarzyszenia Stefana Karcz. Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody z wyróżnieniem czołowych miejsc na podium gdzie oprócz nagród rzeczowych otrzymali puchary i medale. Po uhonorowaniu zawodników nastąpiło również wręczenie nagród dla zwcięzców przeprowadzonego w dniu 6.12.2018 r. Mikołajkowego konkursu zadań szachowych tj: Piotra Mrozewskiego, Krystiana Krefft i Filipa Reclaw, oraz uhonorowania za wyróżniającą frekwencję podczas zajęć szachowych w okresie od kwietnia do grudnia 2018 r. tj.: Rozalia Kamińska, Joanna Węsierska, Justyna Węsierska, Piotr Mrozewski, Oliwer Wiczkowski i Filip Reclaw. Nad poprawnością przeprowadzenia turnieju czuwał sędzia Zdzisław Pelowski z Mobilnej Szkoły Szachowej ”PELMAT”, zaś opiekunami całego wydarzenia byli dodatkowo: Andrzej Literski, Honorata Wrycza i Beata Las. Zadanie publiczne pt. „Szachy w szkole 2018” mogło się odbyć dzięki pozyskanych finansów z Powiatu Kartuskiego i Gminy Sulęczyno.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim którzy przyczynili się do przeprowadzenia tego turnieju szachowego oraz realizacji całego tego zadania.
W załączeniu ostateczne wyniku „II Otwartego Międzyszkolnego Turnieju Szachowego” wyniki szachy 2018

Wszystkie szczegółowe informacje oraz wyniki z podziałem na grupy dot. tego turnieju można zobaczyć na stronie internetowej: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_5508/results.html?l=pl&tb=14_

GALERIA