Przeskocz do treści

„III Otwarty Międzyszkolny Turniej Szachowy”

W dniu 8 grudnia 2019 r. w godz. 11:00-16.00 Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice wspólnie z ZS w Mściszewicach, GOK w Sulęczynie, GKRPA w Sulęczynie i Mobilną Szkołą PALMET” w ramach zadania publicznego pt. „Szachy w szkole 2019” zorganizowało „III Otwarty Międzyszkolny Turniej Szachowy” w Zespole Szkół w Mściszewicach. W turnieju wzięło udział 43 zawodników, w tym dzieci od 7 lat i osoby dorosłe z terenu całego Powiatu Kartuskiego. Turniej odbył się w pięciu grupach: OPEN juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy i kobiety, w systemie szwajcarskim 7 rund po 10 minut na partię zawodnika. Turniej został otwarty przez: Andrzeja Literskiego, Prezesa Stowarzyszenia Stefana Karcz i Zdzisława Pelowskiego. Następnie z sportową zaciekłością przez około 4 godziny zawodnicy walczyli o zajęcie czołowych miejsc. W czasie przerw wszyscy mogli skorzystać z słodkiego poczęstunku, napojów i dania obiadowego. Po mozolnej rywalizacji nastąpiło podsumowanie i wręczenie nagród przez Panią Aleksandrę Kuczkowską Dyrektor Wydziału ds. Organizacji Pozarządowych, Wójta Gminy Sulęczyno Bernarda Grucza, dyr. ZS w Mściszewicach Renatę Węsierską, Radnego Powiatowego Andrzeja Potrac , Przewodniczącego Rady Gminy Sulęczyno Kazimierza Glinieckiego, Sołtys Mściszewic Marię Stencel i Prezesa Stowarzyszenia Stefana Karcz. Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody z wyróżnieniem czołowych miejsc na podium gdzie oprócz nagród rzeczowych otrzymali puchary i medale. Nad poprawnością przeprowadzenia turnieju czuwał sędzia Zdzisław Pelowski z Mobilnej Szkoły Szachowej ”PELMAT” i Andrzej Literski. Opiekunami całego wydarzenia byli dodatkowo: Edyta Kniter Klasa, Grażyna Jank i Edmund Gal.
Zadanie publiczne pt. „Szachy w szkole 2019” mogło się odbyć dzięki pozyskanych finansów z Powiatu Kartuskiego i Gminy Sulęczyno.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim którzy przyczynili się do przeprowadzenia tego turnieju szachowego oraz realizacji całego tego zadania.
W załączeniu ostateczne wyniku „III Otwartego Międzyszkolnego Turnieju Szachowego”.
Wszystkie szczegółowe informacje oraz wyniki z podziałem na grupy dot. tego turnieju można zobaczyć na stronie internetowej:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_6612/

Z wyrazami szacunku
Stefan Karcz

GALERIA