Przeskocz do treści

III Otwarty Międzyszkolny Turniej Szachowy

III Otwarty Międzyszkolny Turniej Szachowy

1. Cel:
Popularyzacja "królewskiej gry" wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych mieszkańców Powiatu Kartuskiego
Integracja środowiska szachowego

2. Organizator:
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

3. Współorganizatorzy:
Zespół Szkół w Mściszewicach
Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulęczynie
Mobilna Szkoła Szachowa "Pelmat" z Lipusza

4. Miejsce i termin:

Zespół Szkół w Mściszewicach, ul. Szkolna 5
8 grudnia 2019 r. (niedziela)
rozpoczęcie - godz. 11:00
zakończenie - około godz. 15:00

5. System rozgrywek, liczba rund i tempo gry:
System szwajcarski, 7 rund, 10 minut na partię dla zawodnika

6. Uczestnictwo:
W turnieju mogą wziąć udział tylko mieszkańcy Powiatu Kartuskiego, którzy zgłoszą swój udział najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów. Zagwarantowany udział w turnieju mają wszystkie osoby, które do dnia 7 grudnia 2019 r. (sobota) dokonają zgłoszenia poprzez "formularz zgłoszenia" serwisu turniejowego: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_6612/ . Zgłoszenia do turnieju można również przesyłać na adres e-mail: z.pelowski@wp.pl podając: imię i nazwisko, miejscowość oraz datę urodzenia. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest potwierdzenie obecności na sali gry w dniu turnieju do godz. 10:45 (uczniowie dodatkowo są zobowiązani do okazania legitymacji szkolnej).
W innym przypadku zawodnik rozpocznie zawody od II rundy.
Ilość miejsc ograniczona do 50 zawodników!

7. Nagrody:
SENIORZY
I miejsce - puchar + medal + nagroda rzeczowa
II miejsce - medal + nagroda rzeczowa
III miejsce - medal + nagroda rzeczowa
IV miejsce - nagroda rzeczowa
V miejsce - nagroda rzeczowa

JUNIORZY (roczniki 2001 - 2004)
I miejsce - puchar + medal + nagroda rzeczowa
II miejsce - medal + nagroda rzeczowa
III miejsce - medal + nagroda rzeczowa
IV miejsce - nagroda rzeczowa
V miejsce - nagroda rzeczowa

JUNIORZY MŁODSI (roczniki 2005 - 2008)
I miejsce - puchar + medal + nagroda rzeczowa
II miejsce - medal + nagroda rzeczowa
III miejsce - medal + nagroda rzeczowa
IV miejsce - nagroda rzeczowa
V miejsce - nagroda rzeczowa

MŁODZICY (rocznik 2009 i młodsi)
I miejsce - puchar + medal + nagroda rzeczowa
II miejsce - medal + nagroda rzeczowa
III miejsce - medal + nagroda rzeczowa
IV miejsce - nagroda rzeczowa
V miejsce - nagroda rzeczowa

KOBIETY
I miejsce - puchar + medal + nagroda rzeczowa
II miejsce - medal + nagroda rzeczowa
III miejsce - medal + nagroda rzeczowa
IV miejsce - nagroda rzeczowa
V miejsce - nagroda rzeczowa

Dla wszystkich uczestników turnieju upominek oraz słodki poczęstunek

8. Finansowanie:
Zadanie publiczne pn. "Szachy w szkole 2019" jest finansowane przez Powiat Kartuski i Gminę Sulęczyno w ramach pozyskanych grantów
przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

9. Kontakt:
Stefan Karcz
tel.: 693-642-157
e-mail: msciszewice@onet.pl

Zdzisław Pelowski
tel.: 603-858-003
e-mail: z.pelowski@wp.pl

10. Uwagi:
- Organizatorzy zapewniają sprzęt do gry
- Obowiązują przepisy FIDE i PZSzach dla szachów błyskawicznych
- Uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie
- Zgłoszenie zawodnika do rozgrywek szachowych oraz udział w zawodach zgłoszonego zawodnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji turnieju w zakresie publikacji listy startowej oraz wyników, sprawozdawczości z turnieju, nieodpłatnego utrwalenia i rozpowszechnienia wizerunku w formie fotografii cyfrowej oraz materiałów audiowizualnych dla celów promocyjnych turnieju zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
- Wymaganym warunkiem przyznania nagrody będzie obecność na sali gry zawodnika podczas zakończenia turnieju oraz złożenie przez laureata podpisu na pokwitowaniu odbioru nagród
- Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do interpretacji regulaminu i możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian.