Przeskocz do treści

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola i szkoły podstawowej

Harmonogram rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Mściszewicach

od 15 lutego do 31 marca - wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia do przedszkola;
do 8 kwietnia - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola;
do 15 kwietnia do godziny 14:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola;
18-22 kwietnia potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
do 25 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola.

Dokumenty do pobrania_

- Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego
w Mściszewicach_wniosek
- Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego_deklaracja
- Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej_zgłoszenie