Przeskocz do treści

IV Gminny Konkurs Matematyczny „ OMNIBUSIK”

Zapraszamy uczniów klas trzecich Szkół Podstawowych Gminy Sulęczyno do udziału w IV GMINNYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM „ OMNIBUSIK”

I. CELE:

 Umożliwienie uczniom klas trzecich wykazania się bystrością i wszechstronnością umysłu w rozwiązywaniu różnorodnych zadań matematycznych.
 Popularyzacja zainteresowań matematycznych.
 Rozwijanie u uczniów wiary we własne możliwości i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 Poszukiwanie i promowanie młodych talentów.
 Umożliwienie uczniom konfrontacji własnych osiągnięć z osiągnięciami rówieśników i danie im możliwość odniesienia sukcesu.

II. ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściszewicach i Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie.

III. TERMIN KONKURSU: 11.05.2017 r. godz.12:00.

Szczegóły w regulaminie_IV-GMINNY-KONKURS-MATEMATYCZNY.doc