Przeskocz do treści

Komunikat w kwestii decyzji o nieotwieraniu przedszkola

Komunikat
W związku z zapowiedzią Premiera RP oraz Ministra Edukacji Narodowej (29 kwietnia 2020 roku) o możliwości od dnia 06 maja 2020 r. powrotu dzieci do żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, Gmina Sulęczyno jako Organ prowadzący publiczne placówki wychowania przedszkolnego mając na uwadze regularny wzrost liczby zachorowań na COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci, ale też i rodziców, dziadków oraz pracowników instytucji oświatowych, zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowuje oraz wdroży odpowiednie procedury we wszystkich publicznych placówkach wychowania przedszkolnego.
Dlatego Gmina Sulęczyno, jako Organ prowadzący przeanalizuje poprzez podległych Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych potrzeby w zakresie opieki nad dziećmi i po dogłębnej analizie podejmie decyzję co do możliwości funkcjonowania i procedur obowiązujących w publicznych jednostkach oświatowych Gminy Sulęczyno.
Gmina Sulęczyno nie podejmuje się otwarcia publicznych placówek oświatowych wychowania przedszkolnego w dniu 06 maja br.
O dalszych krokach Samorząd będzie informował Mieszkańców poprzez Dyrektorów szkół, pracowników oraz media społecznościowe.

Bernard Grucza
Wójt Gminy Sulęczyno