Przeskocz do treści

Konkurs na wykonaniu prezentacji multimedialnej o kurhanach i kamiennych kręgach pt. „Dobra kultury”.

Celem projektu jest promocja i uświadomienie społeczności, że należy „zadbać o kurhany i kamienne kręgi”, zwiększenie świadomości kulturalnej i historycznej wśród społeczności szkolnej i mieszkańców całego Powiatu Kartuskiego. Ochrona i promocja dóbr kultury jakimi są zapewne np. kurhany znajdujące się w „Nekropolii Łużyckiej” w Mściszewicach oraz innych cennych dóbr kultury znajdujących się na terenie całego Powiatu Kartuskiego.

Prezentacje multimedialne będą oceniane przez Jury według następujących kryteriów:
- wartość artystyczna,
- zgodność z tematem konkursu,
- oryginalne spojrzenie na znaczenie w/w dóbr kultury w przeszłości i teraźniejszości,
- jakość techniczna,
- spełnienie wymogów formalnych.
Prezentacja powinna trwać do 15 min.
W treści należy się odnieść do kurhanów i kamiennych kręgów z całego Powiatu Kartuskiego z czasów ich powstania i czasu teraźniejszego.

TERMIN

Pracę należy nagrać na płytę CD i podpisaną z imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą swojej szkoły w zaklejonej kopercie z dopiskiem „DOBRA KULTURY” przesłać na adres:
Zespół Szkół w Mściszewicach, ul. Szkolna 5, 83-321 Mściszewice do dnia 30.09.2018 r.

Przewiduje się trzy nagrody główne i około 10 wyróżnień za przesłane prace:
1 nagroda wartości ok. 300zł
2 nagroda wartości ok. 200zł
3 nagroda wartości ok. 100zł

Szczegóły_Regulamin

Zadanie publiczne pt. „Zadbaj o kurhany” jest finansowane przez Gminę Sulęczyno w ramach pozyskanego grantu przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice.