Przeskocz do treści

Konkursy


ROK SZKOLNY 2018/2019


„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU na przygotowanie prezentacji multimedialnej lub pracy plastycznej pod hasłem DBI 2019.

Konkursy polegają na:
I. Opracowaniu i wykonaniu prezentacji multimedialnej na temat promocji pozytywnych zastosowań internetu lub na temat promocji tolerancji oraz tworzenia kultury zrozumienia w sieci.
II. Przygotowaniu pracy plastycznej dowolną techniką, formatu A3 na temat promocji pozytywnych zastosowań internetu lub na temat promocji tolerancji oraz tworzenia kultury zrozumienia w sieci.

Regulamin_Regulaminy konkursu DBI

ORGANIZATOR: Zespół Szkół w Mściszewicach


„Projekt dofinansowała Fundacja mBanku”.

KONKURS MATEMATYCZNY "NAJCIEKAWSZA BRYŁA"
LUB "WYSZYWANKA MATEMATYCZNA"
zorganizowany w ramach Programu mPotęga realizowanego
w Zespole Szkół w Mściszewicach pod nazwą KLUB MATEMATYKÓW

Organizator:
Zespół Szkół w Mściszewicach
ul. Szkolna 5, 83-321 Mściszewice
tel. 58 684 48 12
e-mail: zsmsciszewice@onet.eu
www.zsmsciszewice.pl

Terminy:
Dostarczenie prac do 30 listopada 2018
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas "Wieczoru z mPotęgą", na podsumowaniu dokonań Projektu. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dokładnym terminie rozdania nagród.

Szczegóły konkursu:

• Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów poprzez wypowiedź plastyczną, rozwijanie kreatywności twórczej uczniów, przełamywanie niechęci do matematyki.
• W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klasy siódmej, ósmej i trzeciej gimnazjum z terenu Gminy Sulęczyno, którzy wykonają bryłę matematyczną lub wyszywankę matematyczną
• Udział w konkursie polega na przygotowaniu bryły przestrzennej lub wyszywanki matematycznej (prosimy, aby wyszywanki matematyczne były naklejone na kartki formatu A4)
• Autorem pracy może być tylko jedna osoba
• Uczestnicy podpisują bryły na doczepionej kartce a wyszywanki "na odwrocie" swoje prace podając: imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna
• Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
- BRYŁA PRZESTRZENNA
- WYSZYWANKA MATEMTYCZNA
W każdej kategorii zostaną przyznane I, II, III miejsce oraz wyróżnienia
• Prace uczestników konkursu oceniać będzie jury, powołane przez organizatorów, według ustalonych kryteriów: stopnia trudności, pomysłowości, estetyki wykonania
• Do pracy dołączają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik do regulaminu)

ZGODA-NA-UDZIAŁ-W-KONKURSIE-ORAZ-NA-PRZETWARZANIE-DANYCH-OSOBOWYC-bryła-wyszywanka.docx

KONKURS MATEMATYCZNY "MOZAIKA Z WIELOKĄTÓW FOREMNYCH"
zorganizowany w ramach Programu mPotęga realizowanego
w Zespole Szkół w Mściszewicach pod nazwą KLUB MATEMATYKÓW

Organizator:
Zespół Szkół w Mściszewicach
ul. Szkolna 5, 83-321 Mściszewice
tel. 58 684 48 12
e-mail: zsmsciszewice@onet.eu
www.zsmsciszewice.pl

Terminy:
Dostarczenie prac do 30 listopada 2018 r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas "Wieczoru z mPotęgą", na podsumowaniu dokonań Projektu. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dokładnym terminie rozdania nagród.

Szczegóły konkursu:

• Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów poprzez wypowiedź plastyczną, rozwijanie kreatywności twórczej uczniów, przełamywanie niechęci do matematyki.
• W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klasy siódmej, ósmej i trzeciej gimnazjum z terenu Gminy Sulęczyno, którzy wykonają dowolną techniką pracę formatu A 4 (prace innego formatu nie będą brały udziału w konkursie)
• Udział w konkursie polega na przygotowaniu mozaiki z wielokątów foremnych (prace, które nie będą spełniały wymogów formalnych nie będą brane pod uwagę, prosimy o zwrócenie uwagi , że mozaika ma być z wielokątów foremnych - nie dowolnych)
• Autorem pracy może być tylko jedna osoba
• W każdej kategorii zostaną przyznane I, II, III miejsce oraz wyróżnienia
• Uczestnicy podpisują "na odwrocie" swoje prace podając: imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna
• Prace uczestników konkursu oceniać będzie jury, powołane przez organizatorów, według ustalonych kryteriów: wymogi formalne (praca formatu A4, wielokąty foremne), zgodności z tematyką, pomysłowości, estetyki wykonania
• Do pracy dołączają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik do regulaminu)

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - mozaikaKonkurs „Młodzi Odblaskowi”

Z myślą o poprawie bezpieczeństwa na drogach szczególnie w okresie jesienno-zimowym 1 września po raz 9 ruszyła ogólnopolska akcja Odblaskowi.pl. Akcja ma na celu edukowanie i wdrażanie pozytywnych nawyków wśród pieszych. W tym roku Odblaskowy Patrol dotarł już do 7 miast a, dotrze jeszcze do 8 m.in. Bydgoszczy, Poznania, Gdańska czy Wrocławia. Na uczestników wydarzeń organizowanych w ramach kampanii czeka wiele atrakcji: interaktywne zajęcia, gry edukacyjne i najważniejsze – opaski odblaskowe. W Bezpiecznym Miasteczku najmłodsi poznają zasady bezpiecznego ruchu na drodze, uczą się, jak bezpiecznie pokonywać drogę do szkoły.

W związku z dużym zainteresowaniem przedszkoli oraz szkół podstawowych, w ramach kampanii został zorganizowany konkurs, którego głównym celem jest dobra zabawa, kreatywne podejście do problemu bezpieczeństwa na drodze oraz pogłębienie umiejętności pracy w zespole.

Terminy
Film konkursowy wraz z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniami rodziców należy dostarczyć do 19 listopada 2018 r. do godz. 12.00 na adres mailowy konkurs@odblaskowi.pl

Więcej informacji na stronie www.odblaskowi.pl


Ogólnopolski konkurs z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów:
- 8 klasy szkoły podstawowej i 3 klasy gimnazjum
- 3 klasy liceum i 4 klasy technikum

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
1) dla 8 klas szkoły podstawowej i 3 klasy gimnazjum,
2) dla 3 klasy liceum i 4 klasy technikum.

Prosimy o przekazanie informacji o konkursie dla doradcy zawodowego w szkole.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej www.mam3talenty.edu.pl


Konkurs na wykonaniu prezentacji multimedialnej o kurhanach i kamiennych kręgach pt. „Dobra kultury”.

Celem projektu jest promocja i uświadomienie społeczności, że należy „zadbać o kurhany i kamienne kręgi”, zwiększenie świadomości kulturalnej i historycznej wśród społeczności szkolnej i mieszkańców całego Powiatu Kartuskiego. Ochrona i promocja dóbr kultury jakimi są zapewne np. kurhany znajdujące się w „Nekropolii Łużyckiej” w Mściszewicach oraz innych cennych dóbr kultury znajdujących się na terenie całego Powiatu Kartuskiego.

Prezentacje multimedialne będą oceniane przez Jury według następujących kryteriów:
- wartość artystyczna,
- zgodność z tematem konkursu,
- oryginalne spojrzenie na znaczenie w/w dóbr kultury w przeszłości i teraźniejszości,
- jakość techniczna,
- spełnienie wymogów formalnych.
Prezentacja powinna trwać do 15 min.
W treści należy się odnieść do kurhanów i kamiennych kręgów z całego Powiatu Kartuskiego z czasów ich powstania i czasu teraźniejszego.

TERMIN

Pracę należy nagrać na płytę CD i podpisaną z imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą swojej szkoły w zaklejonej kopercie z dopiskiem „DOBRA KULTURY” przesłać na adres:
Zespół Szkół w Mściszewicach, ul. Szkolna 5, 83-321 Mściszewice do dnia 30.09.2018 r.

Przewiduje się trzy nagrody główne i około 10 wyróżnień za przesłane prace:
1 nagroda wartości ok. 300zł
2 nagroda wartości ok. 200zł
3 nagroda wartości ok. 100zł

Szczegóły_Regulamin

Zadanie publiczne pt. „Zadbaj o kurhany” jest finansowane przez Gminę Sulęczyno w ramach pozyskanego grantu przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice.