Przeskocz do treści

Mobilna Pracownia Komputerowa

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, w skrócie OSE, to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego (100 Mb/s), bezpłatnego i bezpiecznego internetu.

Program został stworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej . Ustawa stanowi, że NASK jest operatorem OSE.

W ramach tego programu dzieki złożeniu kompletnej dokumentacji szkoła otrzymała Mobilną Pracownię Komputerową w skład, której wchodzi
m.in. 16 laptopów.

W Polsce działa około 28 000 szkół, które znajdują się w 19 500 lokalizacjach.

Celem OSE jest:

umożliwienie szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu
podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów
wspomaganie procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie
wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach