Przeskocz do treści

Nauka zdalna

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy uczniów, aby w najbliższym czasie kontrolowali wiadomości na e-dzienniku, który nauczyciele będą systematycznie uzupełniać w zalecenia i materiały do samodzielnej pracy w domu (pierwsze na poniedziałek). Szczególnie prosimy uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty o wykorzystanie tego czasu na powtórzenie materiału z zakresu egzaminu.
Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:

https://epodreczniki.pl/
https://www.cke.gov.pl/
https://lektury.gov.pl/
https://esero.kopernik.org.pl/
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1
https://przystanekhistoria.pl/
https://ninateka.pl/edu
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
https://polona.pl/
https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20-
https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom
http://matmagwiazdy.pl/
https://gwo.pl/
https://www.matzoo.pl/
http://www.math.edu.pl/
http://www.e-historia.com.pl/