Przeskocz do treści

Organizacja roku szkolnego

ROK SZKOLNY 2023/2024

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

2, 3 listopada 2023 r.
2 maja 2024 r.
14, 15, 16 maja 2024 r. - egzamin ósmoklasisty
31 maja 2024 r.
17 czerwca 2024 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z późn. zm.).

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z późn. zm.).

Ferie zimowe

29 stycznia - 11 lutego 2024 r.
lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z późn.zm.).

Rekolekcje wielkopostne

wkrótce

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z późn. zm.).

Terminy egzaminów ósmoklasistów:

14 maja (wtorek) - egzamin z języka polskiego,
15 maja (środa) - egzamin z matematyki,
16 maja (czwartek) - egzamin z języka obcego nowożytnego.

Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.
Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2
sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z póź., zm.).

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z późn. zm.).