Przeskocz do treści

Organizacja roku szkolnego

ROK SZKOLNY 2017/2018

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

18,19,20.04.2018 - egzaminy gimnazjalne - klasa III gimnazjum przystępuje do egzaminu
2 maja - dzień ustawowowolny
17 maja - VIII Bieg Papieski
3 dni wolne od zajęć dydaktycznych przeznaczone zostaną na rekolekcje wielkopostne - termin zostanie podany przez ks. Marka Labuddę

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz.
432, z późn. zm.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017 r.

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr
46, poz. 432, z późn. zm.

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr
46, poz. 432, z późn.zm.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca–3 kwietnia 2018 r.

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr
46, poz. 432, z późn. zm

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

Podstawowy termin egzaminu gimnazjalnego:
część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)
☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
☞ z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
☞ z zakresu matematyki - godz. 11:00
język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
☞ na poziomie podstawowym - godz. 9:00
☞ na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

podstawa prawna:
art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty – Dz.U z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz.
432, z późn. zm.

Ferie letnie

23 czerwca–31 sierpnia 2018 r.

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U.
Nr 46, poz. 432, z późn. zm.