Przeskocz do treści

Zakończyliśmy realizację programu mPotęga, finansowanego ze środków Fundacji mBanku.
Przypomnijmy...
VI edycja Programu mPotęga była skierowana do szkół podstawowych, organizacji pozarządowych, bibliotek i grup nieformalnych z całej Polski. Do Kapituły konkursu wpłynęło 525 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 112 projektów.
Projekt Zespołu Szkół w Mściszewicach był jednym z nich.
Koordynatorem Projektu mPotęgi była Mirosława Warmowska, realizującymi plan p. Anna Bronk, p. Anna Wica, p. Mirosława Warmowska i p. Wojciech Warmowski a nad całością czuwała Pani Dyrektor Renata Węsierska.
W naszej szkole projektem byli objęci uczniowie od klasy IV SP do klasy VI SP. Projekt miał na celu m.in. odczarowanie dzieciom i młodzieży matematyki i zachęcenie ich do zgłębiania tej nauki.
Wartość grantu wynosi 4 980 zł.

W skrócie:
Przeprowadziliśmy 5 spotkań warsztatowych z uczniami, 2 spotania uczniów z rodzicami i 1 spotkanie z rodzicami.
Dzieci brały udział w przygotowanych przez nauczycieli ciekawych i aktywizujących zajęciach w oparciu o tabliczkę mnożenia, każde pod inną myślą przewodnią.
Podczas warsztatów uczniów z rodzicami wykonaliśmy wspólnie dwie gry, które pozwalały utrwalić tabliczkę mnożenia SuperPamięć i Kabbom.
Spotkanie z rodzicami dotyczyło tematu: "Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? Internet jako źródło wiedzy i pomoc dydaktyczna."
Dużo się działo, uczniowie chętnie przychodzili na wszystkie zajęcia. Na 63 uczniów zapisało się 44 uczniów. Średnio na zajęcia uczęszczało 38-39 uczniów. W trakcie trwania projektu uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz goście mogli zdobywać za znajomość tabliczki mnożenia żetony mPotęgi, za które w sklepiku przygotowanym na tę okazję kupić przybory szkolne i inne gadżety.

W funduszy programu zakupiliśmy ekran projekcyjny, tablicę stojącą Flipchart, materiały biurowe oraz inne potrzebne do realizacji zadań przedmioty, nagrody oraz napoje i słodkości na zajęcia.
Swymi działaniami pokazywaliśmy, że zależy nam na ciekawym i efektywnym uczeniu matematyki, że matematykę można zrozumieć i polubić.

A co się działo najlepiej zobrazują zdjęcia w poniższej galerii.

Po przywitaniu gości a zaszczyciła nas swoją obecnością Pani Sekretarz Gminy Danuta Karcz-Karczewska, rodziców i społeczności szkolnej odbył się Turniej "Mistrzowie tabliczki mnożenia". Każdy uczestnik Projektu mógł zgłosić drużynę. Zadaniem lidera drużyny było dobranie takich zawodników, którzy według niego gwarantują wygraną :). Wśród zawodników znaleźli się rodzice, rodzeństwo, koleżanki i koledzy oraz przyjaciele. Drużyny zmierzyły się z pięcioma zadaniami/ konkurencjami.

Tytuł: Mistrzowie tabliczki mnożenia zdobyła drużyna Mikołaja Jażdzewskiego, ucznia klasy VIa do której zaprosił tatę Pana Mariusza Jażdzewskiego oraz kolegę z klasy Norbeta Zelewskiego. GRATULUJEMY!!!

Po turnieju, który dostarczył wiele emocji i śmiechu grupa teatralna naszej szkoły pod przewodnictwem p. Ani Bronk i p. Ani Wica zaprezentowała przedstawienie "Matematyka na wesoło".

Na koniec nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nasze inicjatywy, mające na celu poszukiwanie kreatywnych sposobów poznawania przez dzieci i młodzież świata matematyki.

GALERIA Czytaj dalej... "Podsumowanie programu grantowego mPotęga „Tabliczka mnożenia – mPotęgą”"

Nowy rok rozpoczęliśmy od kolędy szkolnej - czyli modlitwy o Boże błogosławieństwo dla uczniów, nauczycieli i pracowników. Ksiądz Proboszcz Marek Labudda pobłogosławił całą społeczność oraz poprowadził krótki test wiedzy o Bożym Narodzeniu. Wszystkie klasy świetnie odpowiadały na zadawane pytania, mogły pochwalić się swoją wiedzą dotyczącą Świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy chórem śpiewaliśmy kolędy.

Tego dnia, 9 stycznia urodziny obchodzi Pani Dyrektor. Samorząd uczniowski w imieniu całej społeczności szkolnej wręczył Pani Dyrektor bukiet kwiatów, złożył życzenia i wszyscy zaśpiewaliśmy 100 lat. Życzymy wszystkiego co najlepsze, zdrowia, spełnienia marzeń, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

GALERIA Czytaj dalej... "Kolęda szkolna"

W piątek 20 grudnia wszyscy spotkali się na hali sportowej by cieszyć się z Bożego Narodzenia. Uczniowie klasy siódmej zprezentowali przedstawienie świąteczne "Boże Narodzenie", które przygotowali wraz z księdzem Proboszczem Markiem Labuddą. Była to piękna historia Narodzenia Pana Jezusa.
Uczniów naszej szkoły odwiedził też Mikołaj, który prezenty pozostawił pod choinką. Pani dyrektor Renata Węsierska złożyła uczniom, rodzicom i wszystkim zgromadzonym życzenia świąteczne.

GALERIA Czytaj dalej... "Boże Narodzenie"

Dnia 16.12.2019 r. odbyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku uroczystość wręczenia stypendiów marszałka województwa pomorskiego. Uroczysta gala stypendialna z udziałem marszałka województwa Mieczysława Struka była podsumowaniem realizowanego przez władze regionu „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego".

Wśród nagrodzonych była nasza uczennica klasy VII

Zosia Klinkosz.

Stypendia przyznawane są w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego". Otrzymują je finaliści i laureaci konkursów oraz olimpiad przedmiotowych, a także uczniowie z wysoką średnią ocen i uzdolnieniami z przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. Zosia otrzymała stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za wysoką średnią ocen i uzdolnienia m.in. matematyczo-informatyczne.

Gratulujemy!

W uroczystości wręczenia stypendiów najzdolniejszym uczniom z całego Pomorza, obok przedstawicieli Sejmiku Województwa Pomorskiego, uczestniczyli dyrektorzy szkół i nauczyciele, rodzice i opiekunowie wyróżnionych uczniów.

GALERIA Czytaj dalej... "Uroczystość wręczenia stypendiów marszałka województwa pomorskiego"

Regulamin gminnego konkursu DBI 2020 do pobrania

„Dzień Bezpiecznego Internetu"

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

§ 1 CELE KONKURSU
• Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem i kulturą korzystania
z portali internetowych, korzystania z sieci.
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
komputerową.
• Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.
• Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji
z poszanowaniem praw autorskich.

§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół w Mściszewicach
z siedzibą przy ul. Szkolnej 5, 83-321 Mściszewice.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z gminy Sulęczyno.
Konkurs będzie przebiegał w dwóch grupach wiekowych:
grupa I – uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej,
grupa II – uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej.
Prace powinny być przygotowane indywidualnie.

§ 4 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:
• W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas IV-VIII szkoły podstawowej.
• Konkurs polega na wykonaniu:
I kategoria w dwóch grupach wiekowych - przedmiotu użytkowego
z zużytego sprzętu lub akcesorii komputerowych typu płyty CD, klawiatura,
płyta główna itp.
II kategoria w dwóch grupach wiekowych - przedmiotu dekoracyjnego z zużytego sprzętu lub akcesorii komputerowych typu płyty CD, klawiatura, płyta główna itp.
Każda praca powinna być podpisana oraz zawierać poniższe informacje:
- kategorię,
- imię i nazwisko,
- nazwę i adres szkoły,
- klasę,
- imię i nazwisko opiekuna.

• We wszystkich kategoriach zostaną przyznane nagrody rzeczowe za trzy kolejne miejsca oraz nagrody pocieszenia za udział w konkursie.

§ 5 KRYTERIA OCENIANIA:
• poprawność tematyczną (0-10)
• pomysł i atrakcyjność (0-10)
• estetyka wykonania (0-10)

§ 6 TERMIN i ADRES NADSYŁANIA PRAC:
Prace konkursowe proszę dostarczyć osobiście lub drogą pocztową
do 10 lutego 2020 roku,

Zespół Szkół w Mściszewicach
ul. Szkolna 5
83-321 Mściszewice, woj. pomorskie
Mirosława Warmowska, Wojciech Warmowski

§ 7 WYNIKI KONKURSU
O wynikach i terminie rozdania nagród powiadomimy telefonicznie.
Rozdanie nagród nastąpi podczas apelu na hali sportowej
w Zespole Szkół w Mściszewicach w drugiej połowie lutego.

Zainspiruj się: Pomysły DBI recykling