Przeskocz do treści

Pedagog

ROK SZKOLNY 2018/2019
Pedagog pani Anna Wica

PLAN DYŻURÓW:

PONIEDZIAŁEK

8:50 - 9:35
10:45 - 13:10

WTOREK

9:45 - 10:30
13:15 - 14:00

ŚRODA

8:00 - 13:10

CZWARTEK

8:00 - 11:30
12:25 - 14:00

PIĄTEK

8:00 - 11:30


Uwaga!
Zmiana adresu PPP w Kartuzach

Adres
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

ul. Kolejowa 15,
83-300 Kartuzy


WAŻNE TELEFONY:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kartuzach
58 681-02-47

Posterunek Policji w Sulęczynie
58 684-33-09

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
58 684-41-90

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
58 684-32-31

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży, Nowy Port Gdański
58 34-30-423

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży w Żukowie
58 694 42 22

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
58 685-33-20