Przeskocz do treści

Powiatowy konkurs o życiu św. Jana Pawła II pn.- „102 pytana na 102. rocznicę urodzin JP II” w naszej szkole

W dniu 19.10.2022 r.od godz. 10.00 -13.00 w Zespole Szkół w Mściszewicach odbył się konkurs powiatowy o życiu św. Jana Pawła II pn.- „102 pytana na 102. rocznicę urodzin JP II". W konkursie wzięło udział 68 uczniów z 15 szkół podstawowych Powiatu Kartuskiego. Każdą ze szkół mogło reprezentować 6 uczniów po trzech w dwóch kategoriach wiekowych tj. I kategoria to uczniowie z klas IV-VI i starsi z klas VII-VIII. Konkurs ten był kolejnym etapem zadania publicznego pn. „św. Jan Paweł II Naszym wzorem” realizowanym od kwietnia 2022 r. przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice wspólnie z Zespołem Szkół w Mściszewicach. Uczestnicy konkursu musieli rozwiązać test składający się z 20 pytań wybranych z wcześniej przygotowanych 102 pytań dotyczących życia i pontyfikatu św. Jana Pawła II. Uczniowie z wszystkich szkół byli bardzo dobrze przygotowani dlatego kilku z nich musiało wziąć udział w dogrywce.
W czasie gdy nauczyciele pracowali nad wynikami i wyłonieniem zwycięzców dla uczestników była przygotowana część artystyczna. Wystąpił szkolny chórek pod przewodnictwem Agnieszki Zaworskiej, następnie uczennica SP w Mściszewicach Anna Węsierska zwyciężczyni konkursu na najlepszą prezentację multimedialną o JP II w kategorii klas VII - VIII zaprezentowała swoją pracę. Po prezentacji wystąpił Kacper Zaworski z akordeonem, a następnie uczniowie, którzy brali udział w szkolnym konkursie literackim "Jan Paweł II naszym patronem", odczytali swoje listy:
I miejsce Anna Goitowska,
II miejsce Agata Borchardt,
III miejsce Przemysław Mielewczyk.
Po występach Pani Dyrektor ZS w Mściszewicach Renata Węsierska i Pan Stefan Karcz Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Mściszewice przywitali przybyłych gości: Panią Dyrektor Aleksandrę Kozioł z Wydziału do współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Powiatu Kartuskiego i Alicję Cieślak, Wójta Gminy Sulęczyno Bernarda Grucza, Dyr. GOK w Sulęczynie Zbigniewa Zarzyckiego, Radnego Gm. Sulęczyno Grzegorza Kamińskiego, sołtys Mściszewic Marię Stencel, ks. Witolda Pijanowskiego z Sierakowic, ks. Tomasza Mizyk z Kartuz, ks. Arkadiusza Guz z Sulęczyna i ks. Marka Labudda z Mściszewic oraz wszystkich dyrektorów szkół i przybyłych opiekunów.
Głos zabrała pani Aleksandra Kozioł i Wójt Brenard Grucza , którzy podkreślili dużą frekwencję w tym konkursie oraz to, że z przyjemnością finansują tego typu zadania publiczne bo są bardzo kształcące i służą rozwijaniu wrażliwości i umiejętności widzenia samego dobra w drugim człowieku.
Komisja w składzie:
- Renata MACH - Szymbark,
- Bożena NOETZEL - Chmielno,
- Oriana GÓRSKA - Kam. Królewska,
- Tamara WALCZAK-LUBIŃSKA - Mściszewice,
- Anna WICA - Mściszewice,
- Aleksandra ROZESTWIŃSKA - Kam. Królewska
ogłosiła wyniki :
I Kategoria - klasy IV - VI:
1 miejsce – Mikołaj KROPIDŁOWSKI – klasa VI SP Węsiory,
2 miejsce – Łukasz CICHOCKI - klasa V SP Mściszewice,
3 miejsce – Amelia WILCZEWSKA - klasa V SP Prokowo.
Wyróżnienia:
- Łukasz Piekarski SP Jelonko,
- Michalina Arndt ZK i W Brodnica Górna.

II Kategoria – klasy VII - VIII:
1 miejsce – Paweł CICHOCKI – klasa VII SP Mściszewice,
2 miejsce – Antonina KWIECIEŃ - klasa VIII SP Chmielno,
3 miejsce – Weronika TUSK - klasa VIII ZK i W Brodnica Górna.
Wyróżnienia:
- Magdalena Byczkowska SP Chmielno
- Paweł Patelczyk SP Kamienica Królewska

Na podstawie osiągniętych wyników komisja wyłoniła również trzy najlepsze szkoły:
I miejsce SP w Mściszewicach,
II miejsce SP w Węsiorach,
III miejsce SP w Chmielnie.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim którzy uczestniczyli w organizacji tego konkursu i gratulują osiągniętych wszystkich wyników bez wyjątku.

GALERIA