Przeskocz do treści

PROGRAM „Szkolny Klub Sportowy”

W naszej szkole stawiamy też na aktywność sportową, rozwijanie sprawności fizycznej, w związku z tym będziemy realizować

Program "Szkolny Klub Sportowy".

Głównymi celami programu są:

▪ Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej
poprzez dzieci i młodzież
▪ Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci
i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości
▪ Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
▪ Zwiększenie oferty ogólnodostępnych , bezpłatnych zajęć sportowo –
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
▪ Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej,
w tym infrastruktury przyszkolnej
▪ Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży
▪ Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu
▪ Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań
sportowych dzieci i młodzieży
▪ Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci
i młodzieży mniej aktywnej i mniej sprawnej fizycznie, ze szczególnym
uwzględnieniem dziewcząt

Program przewiduje dwie edycje tj.

EDYCJA WIOSENNA od 01.02.2017 - 30.06.2017 r.
EDYCJA JESIENNA od 1.09.2017 - 15.12.2017 r.

Zajęcia prowadzone będą 2 razy w tygodniu przez nauczycieli wychowania fizycznego w naszej szkole, 2 x 60 min. w grupach od 15 - 25 osób.

Operatorem Projektu SKS jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku
Koordynatorem Projektu SKS jest wiceprzewodniczący WSZS w Gdańsku Zbigniew Gajewski
Program finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki