Przeskocz do treści

Projekt mPotęga w toku…

Projekt „Z Einsteinem w przyszłość” trwa. Realizowane są zajęcia warsztatowe z tematów występujących na egzaminie ósmoklasisty. W projekcie biorą udział klasa VII i dwie klasy VIII.
Uczniowie utworzyli już zespoły, które zbierają banknoty Einsteiny za różne aktywności i wiedzę matematyczną. Nauczyciele przygotowują zajęcia warsztatowe z zagadnień występujących na egzaminie.
1. Zakupy, wydatki.
2. Potęgi pierwiastki.
3. Sześciany i prostopadłościany.
4. Twierdzenie Pitagorasa itp.
Wkrótce turniej wiedzy oraz spotkanie wykraczające poza program nauczania zatytułowane "Wokół Einsteina".

FOTORELACJA