Przeskocz do treści

Projekt mPotęga


Projekt mPotęga - rok szkolny 2023/2024


TURNIEJ MATEMATYCZNY mPOTĘGA MATdziałacze! – podsumowanie Programu mPotęga

Od 1 września 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku realizowaliśmy w naszej szkole Projekt mPotęga pod nazwą

MATdziałace!

We wrześniu byliśmy Mastplastkami! Między innymi poznawaliśmy zasady efektywnej nauki poprzez ćwiczenia praktyczne np. nauka w hałasie, nauka w ciszy, trenowanie pamięci i koncentracji, robienie map myśli z działów matematyki oraz rozwiązywaliśmy zadania.
W miesiącu październiku byliśmy MATgraczami! Graliśmy w gry rozwijające logiczne myślenie.
W Listopadzie byliśmy MATkonstruktorami! Musieliśmy wykonać zadania konstrukcyjne według podanej instrukcji.
W grudniu byliśmy MATzadaniowcami! Rozwiązywaliśmy zadania różnego typu.
19 stycznia spotkaliśmy się aby sprawdzić swoją wiedzę ogólną z matematyki w drodze turnieju. Zgłosiło się dziewięć drużyn. Każda drużyna po kolei losowała pytanie z puli pytań. Na podanie poprawnej odpowiedzi mieli maksymalnie minutę. Czas odmierzała przygotowana na stoliku klepsydra. Zdobyte punkty były zapisywane na tablicy sumującej punkty. Każda drużyna mogła zdobyć maksymalnie 8 punktów, po jednym za każdą poprawną odpowiedź. Były nagrody ufundowane przez Fundację mBanku i dyplomy.

Wyniki:
I miejsce: Kornelia Kropidłowska i Olga Grenz
II miejsce: Klaudia Las i Oliwia Las
II miejsce: Hubert Cybula i Ksawery Cybula
III miejsce: Karol Gojtowski i Miłosz Jażdzewski.

Gratulujemy zwycięzcom!

GALERIA


MATzadaniowcy! – grudniowe zajęcia

Zajęcia w formie warsztatów z mPotęgi pozwoliły młodzieży zmierzyć się z zadaniami problemowymi, w miesiącu grudniu byliśmy MATzadaniowcami! Uczniowie pracując w grupach musieli przejść "tor przeszkód", na każdym stoliku były problemowe zadania do rozwiązania. Każda drużyna posiadała kartę punktacji na której po rozwiązaniu poprawnie zadania zdobywała punkty. Tor dostarczył wielu emocji. Uczyli się na własnych błędach. Po błędnym rozwiązaniu zadania drużyna po małym naprowadzeniu przez nauczycieli musiała poprawić zadanie. Zdarzyło się, że grupa źle spojrzała na dwustronną miarę i mierzyła w calach zamiast w centymetrach 🙂

Zapraszamy do fotorelacji, w której znajdują się też zdjęcia z ostatnich zajęć w miesiącu listopadzie. Zdjęcia można też obejrzeć w galerii - zakładka Album fotograficzny.

GALERIA


MATkonstruktorzy! Listopadowe zajęcia z Projektu mPotęga

W miesiącu listopadzie uczniowie klasy 7 i 8 są

Matkonstruktorami

Piątkowe zajęcia w formie warsztatów pozwoliły młodzieży zmierzyć się z zadaniami konstrukcyjnymi. Na każdym stoliku było zadanie do wykonania według instrukcji. Klocki zostały zakupione w ramach funduszy projektowych m Fundacji. Czytanie instrukcji sprawia nam często wiele problemów, dzieci poradziły sobie wyśmienicie. Na koniec zmagań były nagrody rzeczowe. Zapraszamy do fotorelacji. Zdjęcia można też obejrzeć w galerii - zakładka Album fotograficzny.


GALERIA


Projekt mPotęga – MATgracze – działania projektowe w październiku

W październiku byliśmy MATgraczami. Oprócz systematycznych warsztatów, na których rozwiązujemy zadania problemowe uczniowie grali w gry matematyczne i inne gry rozwijających logiczne myślenie zakupione w ramach Projektu mPotęga. W dalszym ciągu uczyliśmy się technik efektywnej nauki. Przeprowadziliśmy doświadczenie ile jesteśmy w stanie zapamiętać gdy uczymy się w ciszy a ile wtedy gdy uczymy się jak mamy różnego rodzaju bodźce zewnętrzne i hałas.


GALERIA


Projekt mPotęga – MATplastycy – działania projektowe we wrześniu

MATdziałacze!

Chcemy przekonać - nieprzekonanych, zainteresować - niezainteresowanych, przekonanym i zainteresowanym dodać skrzydeł! To nasze motto. A hasło jakie nam przyświeca "To co musiałeś odkryć samodzielnie zostawia w twym umyśle ścieżkę, którą w razie potrzeby możesz pójść jeszcze raz". Georg Christoph Lichtenberg.
Na zajęciach warsztatowych przez cały czas prowadzone są zajęcia - 2 godziny w tygodniu, co drugi tydzień nakierowane na rozwiązywanie zadań tekstowych różnego typu: zadania z życia wzięte (np. czy wniosę do mieszkania duże lustro przez moje drzwi), zadania bajkowe, konstrukcyjne, zakupy w sklepie, bez rozwiązania, zadania z brakiem danych itp. oraz 2 godziny w tygodniu, co drugi tydzień zajęcia tematyczne. W miesiącu wrześniu działali MATplastycy. Dzieci poznały mi.in. zasady efektywnej nauki poprzez ćwiczenia praktyczne np. robienie mapy myśli. W miesiącu wrześniu byliśmy MATplastykami. MATplastycy na zajęciach dowiedzieli się co to są mapy myśli, jak je tworzyć, jaki jest ich cel oraz wykonali taką mapę myśli samodzielnie z różnych działów matematyki. Nauczyli się też obsługiwać laminarkę.

GALERIA


HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PROGRAMU "mPOTĘGA" - X EDYCJA dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej MATdziałacze!
Harmonogram zajęć mPotęga 2023

OŚWIADCZENIE rodziców w sprawie zgody na udział dziecka w projekcie matematycznym "MATdziałacze!” w ramach X edycji Programu „mPotęga” finansowanego przez Fundację mBanku oraz przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji projektu
Zgody na udział dziecka w projekcie mPotęga - X edycji

Granty dla 183 projektów w ostatniej, X edycji mPotęgi.
W X edycji mPotęgi grantami nagrodzono 183 projekty z całej Polski. Do Kapituły wpłynęło prawie 500 wniosków. Dofinansowanie otrzymają 92 projekty kierowane do uczniów i uczennic klas 4-6 i 91 projektów w kategorii klas 7-8 szkół podstawowych. Łączna kwota, jaką w tym roku mFundacja przeznaczy na granty, wyniesie blisko 1,15 mln zł.

Nasza szkoła po raz siódmy w drodze konkursu wygrała dofinansowanie do Projektu mPotęgi pod nazwą MATdziałacze!
Do tego znaleźliśmy się w piętnastce najlepszych projektów w kategorii klas VII-VII.

Od 1 września do 31 grudnia w szkole będą prowadzone działania zaplanowane w projekcie m.in.:
Chcemy przekonać - nieprzekonanych, zainteresować - niezainteresowanych, przekonanym i zainteresowanym dodać skrzydeł! Hasło jakie nam będzie przyświecać w działaniach: "To co musiałeś odkryć samodzielnie zostawia w twym umyśle ścieżkę, którą w razie potrzeby możesz pójść jeszcze raz". Georg Christoph Lichtenberg.
Przez cały czas będą prowadzone zajęcia warsztatowe 1 h w tyg. nakierowane na rozwiązywanie zadań tekstowych różnego typu: zadania z życia wzięte (np. czy wniosę do mieszkania duże lustro przez moje drzwi), zadania bajkowe, konstrukcyjne, zakupy w sklepie, bez rozwiązania, zadania z brakiem danych itp. Obok warsztatów będą działały cztery sekcje zadaniowe po 1 h w tyg.:
Miesiąc IX: MATplastycy: pokazanie dzieciom zasad efektywnej nauki poprzez ćwiczenia praktyczne np. nauka w hałasie, nauka w ciszy, trenowanie pamięci i koncentracji, robienie map myśli z działów matematyki.
Miesiąc X: MATgracze: zajęcia gier matematycznych, rozwijających logiczne myślenie oraz tworzenie, rozbudowywanie gry I Know Maths, gra służy budowaniu i rozwijaniu matematycznych zainteresowań.
Miesiąc XI: MATkonstruktorzy: budowanie robotów, pisanie programów, konstruowanie brył np. z mieszadełek do herbaty, układanie kreatywnych klocków.
Miesiąc XII:MATzadaniowcy: rozwiązywanie zadań na dowodzenie. Na pods. Projektu ogłosimy konkurs sprawdzenie się w stworzonej Grze I KnowMaths na zasadzie 1 z 10. U nas będą to drużyny 4 osobowe 2 uczniów + 2 ich rodziców oraz odbędzie się wycieczka edukacyjna.

Dla naszych dzieci zostaną zakupione gry edukacyjne, planszowe, klocki konstrukcyjne, materiały papiernicze itp.


Projekt mPotęga - rok szkolny 2022/2023


Grudniowe zajęcia projektowe Klubu Matematycznego LICZYDŁO - mPotęga

W grudniu, w ostatnim miesiącu trwania projektu mPotęga uczniowie w dalszym ciągu uczestniczyli w różnych zajęciach warsztatowych. Realizowali cel zaplanowany w programie. Ćwiczyli sprawność rachunkową ze szczególnym zwróceniem uwagi na staranność obliczeń i staranność zapisywania działań oraz sprawdzania wyników. Brali też udział w dodatkowych spotkaniach o tematyce wykraczającej poza program nauczania w szkole podstawowej. Między innymi zgłębili tajemnice ciągu Fibonacciego, jego powiązania z biologią, muzyką, literaturą. Zapoznali się z tematem złotej liczby i boskiej proporcji, poznali wiele postaci mających wkład w rozwoju matematyki i informatyki.
W grudniu podsumowano konkurs Rachmistrz, uczniowie walczyli o tytuł Rachmistrza, na wszystkich zajęciach projektowych zdobywali punkty za rozwiązane poprawnie zadania, wykonane ćwiczenia, pracę w grupach oraz frekwencję na zajęciach.

Tytuł Rachmistrza zdobyli:

Joanna Węsierska - 47 pkt.
Filip Zaworski - 47 pkt.

Tytuł Vice-Rachmistrza zdobyli:

Przemysław Mielewczyk - 46 pkt.
Agata Borchardt - 46 pkt.

Ponadto przeprowadzono dwa konkursy.

Pierwszy w sklepie spożywczym, uczniowie w drużynach walczyli o tytuł Super Rachmistrzów.

Tytuł Super Rachmistrzów zdobyli:

Aleksander Jóskowski, Dawid Brylowski, Filip Zaworski, Dominik Jank.

Tytuł vice-Super Rachmistrzów zdobyli:

Klaudia Las, Paulina Stencel, Anna Węsierska.

Drugi podsumowywał zdobytą wiedzę i umiejętności na zajęciach mPotęgi, uczniowie walczyli o tytuł Arcy Rachmistrza, pisali test sprawdzający umiejętności rachunkowe.

Tytuł Arcy Rachmistrza klasy VII zdobyli:

Klaudia Las, Jonatan Kropidłowski.

Tytuł Arcy Rachmistrza klasy VIII zdobyli:

Anna Goitowska, Sandra Grzenkowicz.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Fundację mBanku.
Projekt realizowały: p Anna Bronk, p. Mirosława Warmowska

GALERIA


KLUB MATEMATYCZNY LICZYDŁO w mediach

https://kartuzy.info/artykul/klub-matematyczny/1377087


Kolejne działania Klubu Matematycznego LICZYDŁO

Na kolejnym spotkaniu warsztatowym w ramach działań projektowych "Klubu matematycznego Liczydło" uczniowie klasy VII i VIII zmierzyli się z zadaniem wieloetapowym. Musieli wykonać bryłę: sześcian, prostopadłościan lub graniastosłup oraz obliczyć objętość i pole wykonanej przez siebie bryły. Współpracowali w parach. Liczyły się poprawne obliczenia. Wykonując zadania zdobywali kolejne punkty, dzięki którym mogą zawalczyć, na początek o tytuł Rachmistrza.

GALERIA


Klub matematyczny LICZYDŁO już działa – Projekt mPotęga

"Jedynie czyn ma znaczenie. Najlepsze chęci pozostają bez skutku, o ile nie pociągają za sobą następstw praktycznych". Józef Piłsudski
Z takim mottem przewodnim zaczął działać szkolny klub matematyczny LICZYDŁO. Projekt jest skierowany do uczniów klasy siódmej i ósmej.

Głównymi celami projektu są:
1. Poprawa sprawności rachunkowej i utrwalenia zasad, reguł działania na liczbach.
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej i stworzenie innowacyjnych narzędzi, pomocy naukowych pomagających w procesie nauki matematyki.
3. Zaszokowanie dzieci, wprowadzenie ich w piękny świat matematyki, wyzwolenie kreatywności i chęci działania.

Najważniejsze działania, które będzie realizować młodzież z zespołu projektowego to:
1. Przeprowadzone zostaną kreatywne zajęcia warsztatowe w atrakcyjnej formie dla uczniów klasy VII i VIII - ćwiczące sprawność rachunkowa na liczbach.
2. Prowadzone będą spotkania 11 zespołów trzy osobowych przygotowujących stanowiska promujące matematykę podczas Gminnego Święta Matematyki.
3. Zostaną zorganizowane trzy popołudnia z matematyką, na których przedstawione zostanie zagadnienie wykraczające poza program nauczania klasy VII i VIII np.
I działanie drukarki 3D, II ciąg Fibonacciego - obliczanie i mierzenie liczb Fibonacciego, ciąg Fibonacciego w muzyce, biologii i literaturze, III spotkanie - matematyczne cuda i tajemnice np. osiągnięcia polskich matematyków: Wacława Sierpińskiego, Stefana Mazurkiewicza i Stanisława Leśniewskiego.
4. Przeprowadzone będą konkursy z nagrodami sprawdzające przejście kolejnych poziomów rachmistrzowskich - Rachmistrz, Super Rachmistrz, ArcyRachmistrz.
5. Zorganizowane zostanie Gminne Święto Matematyki - 11 stanowisk promujących matematykę np. pokaz działania drukarki 3D, pokaz powstawania brył obrotowych, pokaz doświadczeń matematycznych, stoisko łamigłówek logicznych, stoisko zadaniowe - sprawdzające stosowanie kolejności działań u rodziców i gości itp.
6. Zorganizowany zostanie też konkurs praktyczny w sklepie. Uczniowie otrzymają wirtualne 20 zł i będą musieli spełnić pewne warunki. W koszyku będzie musiał znaleźć się 1 owoc, 1 warzywo, 1 słodycz, 1 nabiał, 1 chemia. Wygrywa zespół, który spełni wszystkie warunki oraz otrzyma jak najmniejszą resztę z zakupów. Trzeba tak wybierać i wymieniać przedmioty, aby jak najbardziej zbliżyć się do 20 zł (najlepiej osiągnąć równe 20 zł). Wchodzi tu też w grę umiejętność szacowania wagi i ceny np. 1 marchewki... 🙂
7. Prowadzone będą przygotowania i próby wystawienia sztuki teatralnej z matematyki, wykonanie kostiumów i dekoracji.
Zakończenie projektu w grudniu 2022 roku.

„Projekt dofinansowała Fundacja mBanku”.


PIERWSZE SPOTKANIA
klubu matematycznego LICZYDŁO odbyły się dla klasy VII w piątkowe popołudnie a dla klasy VIII w sobotnie przedpołudnie.

Uczniowie świetnie się bawiąc powtarzali zasady działania na liczbach, utrwalali sprawność rachunkową, ćwiczyli umiejętność współpracy w grupie. Zajęcia były uatrakcyjniane zagadkami logicznymi i układankami ćwiczącymi wyobraźnię przestrzenną. Uczestnicy zajęć musieli się też zmierzyć z czytaniem ze zrozumieniem tekstu matematycznego. Otrzymali zestaw zadań, w których znalazły się też pytania, na które nie było odpowiedzi w treści zadania. Uczniowie musieli "wyłapać" te zadania, co na początku nie było takie łatwe. Padały przeróżne odpowiedzi 🙂 Ćwiczenie czyni mistrza i tak też było. Z następnymi było coraz łatwiej. Podczas przerwy młodzież piekła gofry, piła herbatę i miło spędzała czas na rozmowach.

GALERIA


Mamy to! W IX edycji mPotęgi grantami nagrodzono 114 projektów z całej Polski. Dofinansowanie otrzymają 83 projekty kierowane do uczniów klas 4-6 i 31 projektów dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych. Łącznie do komisji konkursowej wpłynęło 478 wniosków.

Nasza szkoła po raz szósty wygrała ogólnopolski konkurs grantowy mPotęga o wartości 8 000 zł. Jesteśmy w 15 najlepszych po raz trzeci projektów w kategorii klas VII - VIII.

KLUB MATEMATYCZNY "LICZYDŁO"

rusza 1 września 2022 roku. Zajęcia zostały przewidziane dla klasy VII i VIII


Projekt mPotęga - rok szkolny 2021/2022


We wrześniu rusza realizacja Programu Grantowego mPotęga „Z Einsteinem w przyszłość”

Informacja
Od września rusza realizacja programu grantowego o wartości 8.000 zł, który w całości finansuje Fundacja mBanku.

„Projekt dofinansowała Fundacja mBanku”

Program grantowy mPotęga "Z Einsteinem w przyszłość" jest skierowany do uczniów klasy VII, VIIIa i VIIIb.

Po co ten projekt? - Cele jakie chcemy osiągnąć dzięki projektowi:
1. Poprawa wyników egzaminu ósmoklasisty!
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej.
3. Stworzenie ciekawych, kreatywnych, motywujących i innowacyjnych zajęć nakierowanych na edukację matematyczną.
4. Zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką i wciągnięcie ich w aktywny proces wykorzystywania tej wiedzy, poprzez pokazanie praktycznych zastosowań matematyki.

Zachęcamy uczniów w/w klas do zapoznania się ze skróconym opisem działań w ramach programu. Zajęcia rozpoczną się od 6 września według harmonogramu, który zostanie wkrótce podany. Nauczyciele matematyki zapisów na zajęcia dokonają na lekcjach matematyki do 3 września. Dużo będzie się działo, czekają nagrody, dyplomy, ciekawe warsztaty, wieczory filmowe, popołudnia gier i na zakończenie działań projektowych, w grudniu wycieczka do Torunia.

SKRÓCONY OPIS DZIAŁAŃ PROGRAMU

„Z Einsteinem w przyszłość”

Myśląc o przyszłości naszych uczniów poszukujemy ciekawych inicjatyw, które pozwolą lepiej zrozumieć świat matematyki, zobaczyć jaka jest ciekawa i potrzebna w życiu codziennym.
Zależy nam na poprawie słabych wyników egzaminu ósmoklasisty.
Powstanie Szkolny Klub ”Erka” mający na celu poprawę wyników egzaminu ósmoklasisty. W ramach klubu zostanie przeprowadzone 12 warsztatów po 2 h w tyg. z zakresu egzaminu, 3 warsztaty po 3h wykraczające poza program nauczania. Sześć spotkań zostanie przygotowanych w formie poznawczej a 6 w formie turnieju mającego na celu wykazanie się zdobytą wiedzą na zajęciach. Uczniowie utworzą zespoły, będą zbierały banknoty Einsteiny za różne aktywności i wiedzę matematyczną. Zostaną zapoznani z formą działania. Będzie im zależało na poznaniu poruszanej tematyki z egzaminu, aby na następnych zajęciach zdobyć jak najwięcej Einsteinów. Nauczyciele przygotują zajęcia warsztatowe z zagadnień występujących na egzaminie.
1. Zakupy, wydatki.
2. Potęgi pierwiastki.
3. Sześciany i prostopadłościany itd.
Planujemy dwa podsumowania. Po trzech spotkaniach poznawczych i trzech turniejach nastąpi wręczenie nagród. Na następną turę zostaną utworzone inne zespoły. Planujemy też trzy spotkania wykraczające poza program:
1. Wokół Einsteina”.
2. Kino w szkole – projekcja filmu pt. „Człowiek, który poznał nieskończoność”. Robienie kanapek i popcornu.
3. Popołudnie z logiką. Pieczenie gofrów.
Skuteczność naszych działań sprawdzimy analizując próbny egzamin ósmoklasisty, który ma miejsce w grudniu.
Lepsze wyniki egzaminu próbnego zmotywują wszystkich do dalszej kreatywnej pracy.
Wszystkie działania zakończą się „Wieczorem z Einsteinem” podczas, którego odbędzie się turniej z nagrodami. Zespoły będą rywalizowały o puchar Einsteina. Uczestnicy i goście obejrzą sztukę pt. „Z Einsteinem w przyszłość”, przygotowaną przez uczestników Projektu. Na zakończenie wszyscy uczniowie pojadą na wyciekę edukacyjną do Torunia.


Informacja

Nasza szkoła po raz piąty zdobyła grant mPotęga w wysokości 8 000 zł, który będzie realizowała od 1 września do 31 grudnia 2021 roku. VIII edycja Programu mPotęga była skierowana do szkół podstawowych, wyższych, organizacji pozarządowych, bibliotek i grup nieformalnych z całej Polski. Kapituła otrzymałą 672 wnioski w obu kategoriach. Dofinansowanie zdobyły 161 projekty.

Nasz projekt, jako jeden z najwyżej ocenionych przez Kapitułę Konkursu, ma szansę zdobyć w głosowaniu internetowym Nagrodę Publiczności w postaci dodatkowych 5 tys. zł na dowolny cel związany z edukacją matematyczną. W głosowaniu weźmie udział 30 najlepiej ocenionych przez Kapitułę projektów – 15 adresowanych do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz 15 adresowanych do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych. Głosowanie internetowe potrwa od 21 czerwca do 4 lipca 2021 roku! W czasie głosowania każda osoba będzie mogła oddać 1 głos raz na 24h.

Nasz projekt:
kategoria klasy VII - VIII
tytuł "Z Einsteinem w przyszłość"

Głosowanie na tej stronie!!!

https://mpotega.pl/glosowanie/

Jedna osoba może przesłać 1 głos raz na 24h.
Aby oddać głos, trzeba wybrać 1 projekt w każdej z 2 kategorii.
Na projekty, które zdobędą najwięcej głosów, czeka dodatkowy grant na edukację matematyczną, w wysokości 5 tys zł.

Mamy szansę zdobyć dodatkowe 5 tys. zł na edukację matematyczną tylko dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej.

Drodzy rodzice, uczniowie, pracownicy szkoły, przyjaciele szkoły liczymy na pomoc w zdobyciu dodatkowego grantu na rozwijanie matematyki w naszej szkole. Prosimy o systematyczne głosowanie od 21 czerwca do 4 lipca - jeden głos na 24 godziny.

Dziękujemy!!!


Projekt mPotęga - rok szkolny 2019/2020


Podsumowanie programu grantowego mPotęga „Tabliczka mnożenia – mPotęgą”

Zakończyliśmy realizację programu mPotęga, finansowanego ze środków Fundacji mBanku.
Przypomnijmy...
VI edycja Programu mPotęga była skierowana do szkół podstawowych, organizacji pozarządowych, bibliotek i grup nieformalnych z całej Polski. Do Kapituły konkursu wpłynęło 525 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 112 projektów.
Projekt Zespołu Szkół w Mściszewicach był jednym z nich.
Koordynatorem Projektu mPotęgi była Mirosława Warmowska, realizującymi plan p. Anna Bronk, p. Anna Wica, p. Mirosława Warmowska i p. Wojciech Warmowski a nad całością czuwała Pani Dyrektor Renata Węsierska.
W naszej szkole projektem byli objęci uczniowie od klasy IV SP do klasy VI SP. Projekt miał na celu m.in. odczarowanie dzieciom i młodzieży matematyki i zachęcenie ich do zgłębiania tej nauki.
Wartość grantu wynosi 4 980 zł.

W skrócie:
Przeprowadziliśmy 5 spotkań warsztatowych z uczniami, 2 spotania uczniów z rodzicami i 1 spotkanie z rodzicami.
Dzieci brały udział w przygotowanych przez nauczycieli ciekawych i aktywizujących zajęciach w oparciu o tabliczkę mnożenia, każde pod inną myślą przewodnią.
Podczas warsztatów uczniów z rodzicami wykonaliśmy wspólnie dwie gry, które pozwalały utrwalić tabliczkę mnożenia SuperPamięć i Kabbom.
Spotkanie z rodzicami dotyczyło tematu: "Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? Internet jako źródło wiedzy i pomoc dydaktyczna."
Dużo się działo, uczniowie chętnie przychodzili na wszystkie zajęcia. Na 63 uczniów zapisało się 44 uczniów. Średnio na zajęcia uczęszczało 38-39 uczniów. W trakcie trwania projektu uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz goście mogli zdobywać za znajomość tabliczki mnożenia żetony mPotęgi, za które w sklepiku przygotowanym na tę okazję kupić przybory szkolne i inne gadżety.

W funduszy programu zakupiliśmy ekran projekcyjny, tablicę stojącą Flipchart, materiały biurowe oraz inne potrzebne do realizacji zadań przedmioty, nagrody oraz napoje i słodkości na zajęcia.
Swymi działaniami pokazywaliśmy, że zależy nam na ciekawym i efektywnym uczeniu matematyki, że matematykę można zrozumieć i polubić.

A co się działo najlepiej zobrazują zdjęcia w poniższej galerii.

Po przywitaniu gości a zaszczyciła nas swoją obecnością Pani Sekretarz Gminy Danuta Karcz-Karczewska, rodziców i społeczności szkolnej odbył się Turniej "Mistrzowie tabliczki mnożenia". Każdy uczestnik Projektu mógł zgłosić drużynę. Zadaniem lidera drużyny było dobranie takich zawodników, którzy według niego gwarantują wygraną :). Wśród zawodników znaleźli się rodzice, rodzeństwo, koleżanki i koledzy oraz przyjaciele. Drużyny zmierzyły się z pięcioma zadaniami/ konkurencjami.

Tytuł: Mistrzowie tabliczki mnożenia zdobyła drużyna Mikołaja Jażdzewskiego, ucznia klasy VIa do której zaprosił tatę Pana Mariusza Jażdzewskiego oraz kolegę z klasy Norbeta Zelewskiego. GRATULUJEMY!!!

Po turnieju, który dostarczył wiele emocji i śmiechu grupa teatralna naszej szkoły pod przewodnictwem p. Ani Bronk i p. Ani Wica zaprezentowała przedstawienie "Matematyka na wesoło".

Na koniec nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nasze inicjatywy, mające na celu poszukiwanie kreatywnych sposobów poznawania przez dzieci i młodzież świata matematyki.

GALERIA


Fotorelacja z zajęć warsztatowych mPotęga – 25.10, 8.11, 15.11

GALERIA

Akcja mPotęgą "

Kolejne warsztaty z mPotęgą "Tabliczka mnożenia mPotęga"

Kolejne zajęcia z Projektu "Tabliczka mnożena mPotęgą".
Na spotkaniu warsztatowym uczniowie i rodzice wspólnie wykonali grę SuperPamięć - tabliczkę mnożenia.
Skorzystaliśmy z narzędzi z poprzednich edycji mPotęgi tj. laminatorek i maszyny do szycia. Gra została zapakowana do uszytych woreczków, którą dzieci mogły zabrać do domu i ćwiczyć tabliczkę w formie fajnej zabawy.

Dziękujemy Rodzicom za pomoc!

„Projekt dofinansowała Fundacja mBanku”

GALERIA

I warsztaty z mPotęgą "Tabliczka mnożenia mPotęga"

W piątek 20 września odbyły się pierwsze zajęcia z mPotęgi "Tabliczka mnożenia mPotęgą".
Zaczęliśmy realizować nasze założenia projektowe:

1. Opanowanie przez uczniów naszej szkoły a w szczególności klas IV - VI tabliczki mnożenia w dwie strony (dzielenie) do perfekcji.
2. Stworzenie ciekawych, innowacyjnych, metod i narzędzi pomagających w opanowaniu tabliczki mnożenia oraz pokazanie dzieciom gotowych rozwiązań dostępnych np. w sieci.
3. Zwiększenie aktywności i motywacji uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności matematycznych a co za tym idzie logicznego myślenia.
4. Pokazanie możliwości wspierania dziecka w opanowaniu tabliczki mnożenia w formie fajnej zabawy.

Na pierwszych warsztatach uczniowie utrwalali tabliczkę mnożenia w dwie strony.
Jak widać na zdjęciach była to fajna zabawa i przygoda z mPotęgą.

„Projekt dofinansowała Fundacja mBanku”

Wysokość grantu wynosi 4 980 zł

GALERIA


Projekt mPotęga "TABLICZKA MNOŻENIA mPOTĘGĄ"
- rok szkolny 2019/2020 rusza


Harmonogram spotkań warsztatowych

W ciągu trwania Projektu odbędzie się cykl zajęć warsztatowych dla dzieci klas IV - VI SP i cykl spotkań dla dzieci z rodzicami oraz jedno spotkanie dla rodziców.

1. Warsztaty dla dzieci - po 5 spotkań dla II grup co dwa tyg. grupa, na których dzieci będą brały udział w przygotowanych przez nauczycieli ciekawych i aktywizujących ich zajęciach w oparciu o tabliczkę mnożenia, każde pod inną myślą przewodnią np. popołudnie: gier planszowych, zabaw z kartonikami, sprytnych rachunków, mnożenia geometrycznego, matematycznych historyjek, z kostką do gry itp.

2. Warsztaty dla rodziców - 3 spotkania. Na I rodzice wspólnie z dziećmi wykonają grę super pamięć - tabliczkę mnożenia. Skorzystamy z narzędzi z poprzednich edycji mPotęgi tj. laminatorek i maszyny do szycia. Gra zostanie zapakowana do uszytych woreczków, którą dzieci i rodzice będą mogli zabrać do domu. Na II spotkaniu dzieci z rodzicami zrobią grę kaboom. Gra polega na opisaniu patyczków np. do lodów działaniami - mnożeniem i dzieleniem. Pokażemy też jak zmodyfikować grę np. do nauki słówek z j. ang. czy nauki stolic państw. Zaplanujemy też czas na zagranie w obie gry. Na III spotkaniu pokażemy gotowe narzędza do nauki np. w sieci, ale z przekazaniem wyników raportu pt. "Rodzice i dzieci wobec zagrożeń w Internecie" ze zwróceniem uwagi na to ile czasu dzieci "marnują" na mało kształcące portale itp. Podczas zajęć planujemy poczęstunek.

3. Aby włączyć w Projekt również uczestników pośrednich grupa dzieci będzie prowadziła przez 4 miesiące konkurs wiedzy z tabliczki mnożenia w dwie strony. Na terenie szkoły będą pytali uczniów, nauczycieli, obsługę, rodziców i gości z tabliczki. Za dobrą odpowiedź otrzymają żeton mPotęgę, który na koniec trwania Projektu wymienią na drobne nagrody. Na terenie szkoły np. na schodach, gazetkach, oknach znajdą się napisy z działaniami. Na koniec zorganizujemy turnieju z nagrodami o tytuł "Mistrzowie Tabliczki Mnożenia"w którym wezmą udział uczniowie, rodzice i goście.

„Projekt dofinansowała Fundacja mBanku”

Wysokość grantu wynosi 4 980 zł


Projekt mPotęga "TABLICZKA MNOŻENIA mPOTĘGĄ" - rok szkolny 2019/2020


VI edycja Programu mPotęga była skierowana do szkół podstawowych, organizacji pozarządowych, bibliotek i grup nieformalnych z całej Polski. Do Kapituły konkursu wpłynęło 525 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 112 projektów.
Projekt Zespołu Szkół w Mściszewicach jest jednym z nich.
Koordynatorem Projektu mPotęgi jest Mirosława Warmowska, realizującymi plan Anna Bronk, Anna Wica, Mirosława Warmowska, Wojciech Warmowski.
W naszej szkole projektem będą objęci uczniowie od klasy IV SP do klasy VI SP. Projekt ma na celu m.in. odczarowanie dzieciom i młodzieży matematyki i zachęcenie do zgłębiania tej nauki.
Wartość grantu wynosi 4 980 zł.

Szczegóły we wrześniu:)


Projekt mPotęga "KLUB MATEMATYKÓW" - rok szkolny 2018/2019Podsumowanie Projektu mPotęga KLUB MATEMATYKÓW – „Wieczór z mPotęgą”


Realizacja celów Projektu mPotęga KLUB MATEMATYKÓW finansowanego ze środków Fundacji mBanku zakończyła się 31 grudnia 2018 roku. Przyszedł czas na podsumowania. Przypomnijmy... Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację swojego matematycznego projektu pod nazwą KLUB MATEMATYKÓW w wysokości 7.970 zł.
Z 598 wniosków w drodze konkursu 185 otrzymało grant.

Przez cztery miesiące działały cztery sekcje:

1 sekcja Asy z klasy. Dwie grupy projektowe badały zagadnienia:
Pierwsza grupa "Czy pszczoły znają się na matematyce?", szczególną uwagę zwracała na zagrożenia jakie mogą nas spotkać z powodu masowego ginięcia pszczół.
Druga grupa "Banki a matematyka", szczególną uwagę zwracała na aspekt ważności dbania o bezpieczeństwo naszych danych osobowych. Opiekę nad tą sekcją sprawowała pani Mirosława Warmowska.

2 sekcja Pogotowie Ratunkowe. Najlepsi uczniowie prowadzili "korepetycje" dla uczniów, którzy chcieli poprawić sprawdzian, nadrobić zaległości, zrozumieć zagadnienie, opanować jakąś umiejętność itp. Na podsumowanie zorganizowali konkurs plastyczny z matematyki pod nazwą : " Mozaika z wielokątów foremnych" oraz uczestnicy zajęć przygotowali wystawę prac. Opiekunem był pan Wojciech Warmowski

3 sekcja Świat wyobraźni. W tej sekcji uczniowie rozwijali swoje umiejętności plastyczne a przy okazji ćwiczyli logiczne myślenie i wyobraźnię przestrzenną. Wykonywali bryły poglądowe, wyszywanki matematyczne. Ogłosili konkury na najciekawszą bryłę i wyszywankę matematyczną. Grupę prowadziła pani Mirosława Warmowska.

4 sekcja Teatr w szkole. Grupa teatralna o nazwie "W poślizgu", pracowała nad sztuką o matematyce pod opieką Pani Ani Bronk i Pani Ani Wica.

W naszej szkole jest wielu pasjonatów kreatywnego działania, którzy aktywnie uczestniczyli nawet w trzech sekcjach.

Dzięki funduszom projektowym zakupiliśmy maszynę do szycia, materiały papiernicze i plastyczne, stroje sceniczne, ramki do prac plastycznych, nagrody konkursowe, bilety do fabryki cukierków i Muzeum II wojny światowej oraz opłaciliśmy autokar.

Na "Wieczór z mPotęgą" przybyło wielu znakomitych gości: Pan Wójt Bernard Grucza, Pani Elżbieta Jelińska inspektor ds. rozliczeń budżetowych. Pani Krystyna Pobłocka inspektor ds. oświaty, Pani Sołtys Maria Stencel, rodzice, laureaci konkursów wraz z opiekunami i młodzież uczestnicząca w Projekcie.
Na zaproszenie do udziału w konkursach odpowiedziały cztery szkoły z gminy Sulęczyno: SP w Borku Kamiennym, SP w Węsiorach, SP w Podjazach no i my ZS Mściszewice.

Uczniowie zaprezentowali swoje osiągnięcia, które wypracowali podczas zajęć projektowych. Migawki zdjęć z zajęć i wycieczki do Fabryki Cukierków i Muzeum
II Wojny Światowej, na którą pojechali w nagrodę za zaangażowanie w realizację celów Projektu zobrazowały zaangażowanie młodzieży. Podziękowali paniom, które przygotowały niezbędną dokumentację formalną i czuwały nad budżetem Programu mPotęga KLUB MATEMATYKÓW Pani Krystynie Pobłockiej i Pani Elżbiecie Jelińskiej.

Goście mogli wziąć udział w quizie wiedzy o pszczołach i rozwiązać test o ochronie danych osobowych. Była to fajna zabawa. Wszyscy z uśmiechem różnymi sposobami próbowali jak najlepiej wypaść. Na najlepszych czekały nagrody.

Największym zainteresowaniem cieszyło się przedstawienie pt. "Matematyka kręci mnie" sekcji TEATR W SZKOLE. Sztuka teatralna mówiła o ważności matematyki w życiu. Rozpoczęła się lekcją w czasie teraźniejszym a zakończyła przybyciem ducha przyszłości. Super efekty: gra świateł, dym na scenie i kostiumy przerosły nasze oczekiwania. Dym z wytwornicy kłębił się przy podłodze i robił wrażenie chodzenia w chmurach. Opiekę nad pracami sprawowały Panie: Anna Bronk i Anna Wica.

Na zakończenie kilka słów powiedziała Pani Dyrektor Renata Węsierska, Pan Wójt Bernard Grucza i Pani Sołtys Maria Stencel. Pani Dyrektor min. podziękowała wszystkim za wspieranie inicjatyw jakie mają miejsce w naszej szkole oraz poruszyła temat ważności matematyki w życiu codziennym.

No i na koniec nastąpiła wyczekiwana chwila rozdania nagród laureatom konkursów.

Chcemy jeszcze podziękować Fundacji mBanku za stworzenie możliwości realizacji naszego planu, za sfinansowanie naszych działań, za możliwość wyzwalania w młodzieży kreatywności. Dziękujemy!

GALERIA


Realizacja Projektu mPotęga "KLUB MATEMATYKÓW" - rok szkolny 2018/2019


Wycieczka w ramach Projektu mPotęga „KLUB MATEMATYKÓW” do Muzeum
II Wojny Światowej i Fabryki cukierków w Gdańsku

Uczniowie klasy VII, VIII i III gimnazjum realizujący zadania Projektu mPotęga "KLUB MATEMATYKÓW" za starania i zaangażowanie w realizację celów projektu pojechali na wycieczkę do Gdańska, do Muzeum II Wojny Światowej i Fabryki cukierków. Wycieczka w całości została sfinansowana przez Fundację mBanku. Młodzież w atrakcyjnej formie poznała historię i tragizm wydarzeń II wojny światowej.

"Sercem Muzeum jest wystawa główna, zajmująca powierzchnię niemal 5 tys. m2, co czyni ją jedną z największych wystaw prezentowanych przez muzea historyczne na świecie. Zlokalizowana jest 14 metrów pod ziemią. To opowieść o tragicznym doświadczeniu II wojny światowej, o jej genezie i skutkach, o ofiarach i sprawcach, o bohaterach i zwykłych ludziach. Ma przypominać lekcję historii, której nie wolno nam zapomnieć.

Wystawę główną tworzą trzy bloki narracyjne: „Droga do wojny”, „Groza wojny” oraz „Długi cień wojny”. Ekspozycja przedstawia polskie doświadczenie wojny, wpisane w szerszy kontekst europejski i światowy. Została podzielona na 18 sekcji tematycznych, co odzwierciedla układ sal na wystawie.

Na wystawie głównej znajduje się ok. 2 tys. eksponatów, ale nie zabrakło tam również nowoczesnych stanowisk multimedialnych, których jest ok. 240. Zwiedzający za ich pomocą mogą przeglądać archiwalne fotografie i filmy, obejrzeć relacje świadków tamtych wydarzeń, zapoznać się z interaktywnymi mapami prezentującymi militarne potyczki czy zmiany granic państw w czasie II wojny światowej.
Na wystawie głównej zaaranżowano również przestrzeń, w której prezentowane są eksponaty obrazujące życie codzienne w czasie II wojny światowej oraz wystawę dla dzieci "Podróż w czasie"."
/źródło: https://muzeum1939.pl/informacje-o-wystawie-glownej/wystawy/840.html/

Potem poznali przy ulicy Długiej w Gdańsku niesamowite miejsce, gdzie na własne oczy mogli zobaczyć jak powstają pyszne cukierki i lizaki. Wszystkie słodycze, które dostępne są w sklepie, wyrabiane są na miejscu według receptury z XVII wieku. Każdy uczeń miał okazję wykonać swój niepowtarzalny lizak, który zabrał do domu.

GALERIA


Realizacja Projektu mPotęga "KLUB MATEMATYKÓW" - rok szkolny 2018/2019


W maju bieżącego roku przystąpiliśmy do kolejnej edycji mPotęgi. Jak już pisaliśmy nasz projekt otrzymał dofinansowanie 7.970 zł. Z 598 wniosków 185 projektów otrzymało grant. V edycja Programu mPotęga była skierowana do szkół podstawowych, gimnazjalnych, organizacji pozarządowych, bibliotek i grup nieformalnych z całego kraju. Od września realizujemy nasz plan. Uczniowie klasy siódmej, ósmej i trzeciej gimnazjum realizują zaplanowane w projekcie zadania. Harmonogram zajęć został tak opracowany aby nasi uczniowie mogli się realizować w różnych sekcjach

KLUBU MATEMATYKÓW.

„Projekt dofinansowała Fundacja mBanku”.

Jest wielu pasjonatów kreatwnego działania, którzy aktywnie uczestniczą nawet w trzech sekcjach.

1. Asy z klasy. Dwie grupy projektowe badają zagadnienia:
"Czy pszczoły znają się na matematyce?", w którym szczególną uwagę zwracają na zagrożenia jakie mogą nas spotkać z powodu masowego ginięcia pszczół.
"Banki a matematyka", w którym szczególną uwagę zwracają na aspekt ważności dbania o bezpieczeństwo naszych danych osobowych.
Swoje dokonania przedstawią społeczności szkolnej i ich rodzicom. Zorganizują konkurs wiedzy z nagrodami dla uczniów i rodziców - na zasadzie "kto więcej zapamiętał".
2. Pogotowie Ratunkowe. Najlepsi uczniowie prowadzą "korepetycje" dla uczniów, którzy chcą poprawić sprawdzian, nadrobić zaległości, zrozumieć zagadnienie, opanować jakąś umiejętność itp. Na podsumowanie zorganizują konkurs plastyczny z matematyki pod nazwą : " Mozaika z wielokątów foremnych" oraz uczestnicy zajęć przygotują wystawę prac.
3. Światy wyobraźni. W tej sekcji uczniowie rozwijają swoje umiejętności plastyczne a przy okazji ćwiczą logiczne myślenie i wyobraźnię przestrzenną. Wykonują bryły poglądowe, wyszywanki matematyczne itp. Prace posłużą jako pomoce naukowe a wyszywanki dołączą do wystawy. Na koniec ogłoszą konkurs na najciekawszą bryłę matematyczną.
4. Teatr w szkole. Grupa teatralna o nazwie "W poślizgu", pracuje nad sztuką o matematyce. Dzięki funduszom projektowym mają do dyspozycji maszynę do szycia. Mogą zaprojektować nowe stroje lub poprawić te, którymi dysponują. Swoje przedstawienie wystawią na zorganizowanym "Wieczorze z mPotęgą", na którym pochwalimy się dokonaniami Projektu. Podczas tego wieczoru zostaną ogłoszone wszystkie wyniki konkursu i rozdane nagrody w obecności władz lokalnych, gości, rodziców i uczniów.
Zajęcia wymagają dużego zaangażowania uczestników, skłaniają ich do poszukiwania informacji z różnych źródeł. Realizacja projektu wyzwala w nich kreatywność i nowe formy aktywności.
Wszyscy uczniowie zaangażowani w prace projektowe w grudniu, w nagrodę pojadą na wycieczkę do Gdańska, do fabryki cukierków i Muzeum II Wojny Światowej.
Zajęcia prowadzą: Anna Bronk, Anna Wica, Mirosława Warmowska, Wojciech Warmowski

Dla uczniów biorących udział w konkursach ogłoszonych przez poszczególne sekcje czekają nagrody, zachęcamy do brania udziału i wyzwalania swojej kreatywności.
Regualminy konkursów ukażą się w tym tygodniu.

GALERIAProjekt mPotęga "KLUB MATEMATYKÓW" - rok szkolny 2018/2019


Od września realizujemy w szkole Program grantowy mPotęgi sfinansowany przez Fundację mBanku.

CELE PROJEKTU
1. Stworzenie ciekawych, innowacyjnych, metod i narzędzi edukacji matematycznej
2. Zachęcenie nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą do sięgnięcia po nowe metody przekazywania
wiedzy matematycznej
3. Zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką i wciągnięcie ich w aktywny proces wykorzystywania
tej wiedzy, poprzez pokazanie praktycznych zastosowań matematyki.
4. Wyrównywanie szans edukacyjnych
5. Zachęcenie do poszukiwania informacji i rozwijania pasji

Kolejny raz szukaliśmy programów, grantów nakierowanych na matematykę i inne przedmioty ścisłe. Chcemy, aby matematyka w naszej szkole była modna. Aby panowała moda na naukę matematyki i nauk pokrewnych. Dlatego chcemy zorganizować takie działania, w których każdy uczeń z różnymi możliwościami znajdzie coś dla siebie. Powstanie Koło Matematyków, w którym będą działały cztery sekcje:
1. Asy z klasy. Dwie grupy projektowe będą badały zagadnienia:
"Czy pszczoły znają się na matematyce?" i
"Banki a matematyka".
W obu tematach ważnym aspektem będzie zwrócenie uwagi na zagrożenia jakie mogą nas spotkać z powodu masowego ginięcia pszczół i niezabezpieczania swoich danych osobowych. Swoje dokonania przedstawią społeczności szkolnej i ich rodzicom. Zorganizują konkurs wiedzy z nagrodami dla uczniów i rodziców - na zasadzie "kto więcej zapamiętał".
2. Pogotowie Ratunkowe. Sześciu najlepszych uczniów będzie prowadziło "korepetycje" dla uczniów, którzy chcą poprawić sprawdzian, nadrobić zaległości
itp. Na podsumowanie zorganizują konkurs plastyczny z matematyki pod nazwą : " Mozaika z wielokątów foremnych" oraz uczestnicy zajęć przygotują wystawę prac.
3. Światy wyobraźni. Do tej sekcji zapiszą się uczniowie, którzy będą rozwijali swoje umiejętności plastyczne a przy okazji ćwiczyli logiczne myślenie i wyobraźnię przestrzenną. Wykonają bryły poglądowe, wyszywanki matematyczne itp. Prace posłużą jako pomoce naukowe a wyszywanki dołączą do wystawy. Na koniec ogłoszą konkurs na najciekawszą bryłę matematyczną.
4. Teatr w szkole. Powstanie grupa teatralna o nazwie "W poślizgu", która będzie pracowała nad sztuką o matematyce. Swoje przedstawienie wystawią na zorganizowanym "Wieczorze z mPotęgą", na którym pochwalimy się dokonaniami Projektu. Podczas tego wieczoru zostaną ogłoszone wszystkie wyniki konkursu i rozdane nagrody w obecności władz lokalnych, gości, rodziców i uczniów.

Dla wszystkich zaangażowanych w prace projektowe zorganizujemy w nagrodę wycieczkę do Gdańska, do fabryki cukierków i Muzeum II Wojny Światowej.
Zajęcia będą wymagały dużego zaangażowania uczniów, skłonią ich do poszukiwania informacji z różnych źródeł. Realizacja projektu wyzwoli w nich ciekawe pomysły i nowe formy aktywności.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

ŚWIAT WYOBRAŹNI

PONIEDZIAŁEK 14:00 - 15:30
Prowadząca: Mirosława Warmowska

POGOTOWIE RATUNKOWE

WTOREK 15:00 - 15:45
Prowadzący: Wojciech Warmowski

ASY z KLASY

ŚRODA 15:00 - 15:45
Prowadząca: Mirosława Warmowska

TEATR W SZKOLE

W/G HARMONOGRAMU PODANEGO W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE
Prowadzące: Anna Bronk, Anna Wica


Projekt mPotęga "Matematyka po szkole bryka i nas przenika" - rok szkolny 2017/2018


Turniej w ramach Programu mPotęga "Matematyka po szkole bryka i nas przenika"

Po realizacji Projektu mPotęga "Matematyka po szkole bryka i nas przenika" uczniowie pod opieką nauczycieli prowadzacych Projekt zorganizowali Turniej gier matematycznych podczas uroczystego podsumowania działań realizacji Projektu mPotęgi. Zaprosili włodarzy gminy, uczniów i rodziców. Podczas podsumowania pokazali jak pracowali, czego się nauczyli i jakie gry wykonali. Pokazli co jest efektem końcowym ich pracy. W turnieju swoich sił próbowali dorośli i dzieci. Zdobywali nagrody i dyplomy. Była to świetna zabawa, która zaangażowała wielu uczestników. Było wiele śmiechu i radości w zmaganiach logicznych i matematycznych.

GALERIA


Warsztaty, tworzenie gier matematycznych w ramach Programu grantowego mPotęga "Matematyka po szkole bryka i nas przenika"

Uczniowie gimnazjum samodzielnie, w parach i grupach w późne piątkowe popołudnie projektowali plansze do gier, nad którymi pracowali od września do końca października. Praca wcześniejsza polegała na przygotowaniu instrukcji według własnych pomysłów, kart z zadaniami, kart z odpowiedziami, kół losujących i innych elementów potrzebnych do realizacji pomysłu.
Powstały gry planszowe z różnych działów matematycznych: "Super Kartkówki", "Super Sprawdziany", "Ułamane koła", "Węże matematyczne", gry planszowe, układanki, zestawy kart do teleturniejów, domina itp.
Wszystkie instrukcje, karty i plansze zostały wykonane przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego, materiałów papierniczych i plastycznych, sprzętu zakupionego w ramach Programu grantowego mPotęga. Wszelkie karty, plansze, instrukcje zostały zalaminowane, aby posłużyły nam wiele lat. Gry zostaną opisane, skatalogowane i zapakowane do pudełek i organizerów.
Młodzież działała z wielkim zaangażowaniem. W grudniu na zakończenie działań projektowych, pokażą co jest efektem końcowym naszej pracy. Przedstawią cel działań i co dzięki niemu zyskali. Zorganizują turniej z nagrodami"Matematyka po lekcjach". Do zabawy zaproszą uczniów i ich rodziców, przybyłych gości i nauczycieli. Nad całością czuwali nauczyciele realizujący program grantowy M. Warmowska, H. Rekowska, W. Warmowski.

GALERIA


Od września realizujemy w szkole Program grantowy mPotęgi sfinansowany przez Fundację mBanku.
MATEMATYKA PO SZKOLE BRYKA I NAS PRZENIKA

Celem realizacji Programu jest:

1. Stworzenie ciekawych, innowacyjnych i przyjaznych uczniowi metod i narzędzi edukacji matematycznej
2. Zachęcenie nauczycieli, do sięgania po nowe metody przekazywania wiedzy i umiejętności matematycznych
3. Zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką, wciągnięcie ich w aktywny proces wykorzystywania tej wiedzy w życiu codziennym
4. Wyrównywanie szans edukacyjnych -umiem, rozumiem, lubię.

Naszym marzeniem było stworzenie profesjonalnej biblioteki, wypożyczalni gier dydaktycznych, edukacyjnych i rozwijających logiczne myślenie. Biblioteka będzie cały czas "żywa". Uczniowie gimnazjum będą przez wiele lat pod opieką nauczyciela prowadzili czynności i dokumentację związaną z obsługą wypożyczalni. Stworzone gry będzie można wypożyczać mim. na wieczory i nocki z grami edukacyjnymi (organizowane w naszej szkole od lat), lekcje powtórzeniowe, na zajęcia mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych po dłuższej chorobie ucznia, na zajęcia pomocy koleżeńskiej w świetlicy, na zastępstwa lekcyjne, na zajęcia nauczania indywidualnego itp. Uczniowie i rodzice będą mogli również wypożyczać gry na weekendy, ferie i wakacje a także w celu przygotowania się z dzieckiem do sprawdzianu.
Uczniowie klasy II i III gimnazjum przygotowują gry planszowe z różnych działów matematycznych, "Super Kartkówki", "Super Sprawdziany", tematyczne układanki, zestawy kart do teleturniejów itp.
W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania instrukcji, pytań, kart z pytaniami. Niedługo zaczniemy przygotowywać plansze do gier edukacyjnych z matematyki. Praca nad realizacją Programu pozwala też młodzieży powtórzyć różne wiadomości i umiejętności matematyczne. Poszukują informacji w podręcznikach, internecie, słownikach itp.
Wszystkie gry, plansze, instrukcje wykonujemy przy wykorzystania sprzętu komputerowego, materiałów papierniczych i plastycznych. Wszelkie karty, plansze, instrukcje zostaną zalaminowane, aby posłużyły nam wiele lat. Gry zostaną opisane, skatalogowane i zapakowane do pudełek i organizerów. Młodzież ma narzędzia, działa i wykazuje się dużą pomysłowością w wymyślaniu zasad gier i planowaniu plansz gier edukacyjnych.
Prowadzący i koordynator Programu Mirosława Warmowska, prowadzący Hanna Rekowska i Wojciech Warmowski.

Za fundusze otrzymane z Fundacji mBanku zakupiliśmy do biblioteki w celu jej uatrakcyjnienia 21 gier matematycznych, materiały do przygotowania gier tj. papier, bloki, klej, nożyczki, kostki do gier, naklejki, wycinanki, kolorowe papiery itp. oraz laminator A4, A3 bindownicę, termobindownicę oraz folię do tych urządzeń. Sprzęt na pewno wykorzystamy też przy okazji innych zajęć a uczniowie również nauczą się obsługiwać te urządzenia, bo to oni działają przy realizacji zadania, nauczyciele ograniczają się nadzoru i kierunkowania w działaniach, w myśl zasady

"Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem "
Konfucjusz

GALERIA


mFundacja-mass-logotyp-ikona-sowa_jpg

W drodze Konkursu 262 szkoły, organizacje pozarządowe, biblioteki i uczelnie wyższe z całej Polski będą w tym roku realizować projekty matematyczne dofinansowane w programie grantowym mPotęga. Członkowie komisji konkursowej wybrali je spośród 771 zgłoszeń w tym nasz Projekt

"Matematyka po szkole bryka i nas przenika".

Ruszamy od 1 września nowego roku szkolnego. Koordynatorem i pomysłodawcą Projektu jest Mirosława Warmowska, zaś współrealizującymi zajęcia będą Hanna Rekowska i Wojciech Warmowski.
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mściszewicach otrzymało jeden z grantów w ramach Konkursu w Programie mPotęga po raz drugi. W III edycji grant w wysokości 4 918 zł otrzymała szkoła podstawowa a w IV gimnazjum na kwotę 7 980 zł. Uczniowie II i III gimnazjum będą tworzyć profesjonalną bibliotekę i wypożyczalnię gier planszowych z wszystkich działów matematycznych na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Powstanie 40 gier powielonych po 10 sztuk, czyli łącznie 400 gier. W ramach Projektu dokupimy gry rozwijających logiczne myślenie. Będzie to świetna baza ćwiczeniowa. Z biblioteki będą mogli korzystać uczniowie, ich rodzice, nauczyciele na zastępstwa, lekcje powtórkowe, wieczory i nocki z grami edukacyjnymi, na zajęcia mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych po dłuższej chorobie ucznia, na zajęcia pomocy koleżeńskiej w świetlicy, zajęcia indywidualne, rewalidacyjne itd. Na koniec odbędzie się turniej z nagrodami, w którym zmierzą się władze lokalne, uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście.

O mPotędze

mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród uczniów i zachęca nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do przezwyciężenia rutyny i schematów w nauczaniu tego przedmiotu.
Program obejmuje dzieci uczące się co najmniej w 4. klasie szkoły podstawowej oraz w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. O granty mogą ubiegać się szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie, biblioteki publiczne, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Program grantowy Fundacji mBanku „mPotęga” nabiera rozpędu z każdą edycją. Co roku wzrasta liczba dofinansowanych wniosków. W tegorocznej edycji wsparcie otrzymają aż 262 projekty z całej Polski. Łączna kwota dofinansowania sięgnie prawie 1,5 mln zł.
Do tej pory mFundacja dofinansowała 304 projekty, przeznaczając 1,77 mln zł na kreatywną naukę matematyki. Wzięło w nich udział ok 175 tys. dzieci i młodzieży szkolnej.
Program grantowy mPotęga, został wyróżniony statuetką Złotego Bankiera w plebiscycie „Bankiera” i „Pulsu Biznesu” w kategorii „Bank odpowiedzialny społecznie” za rok 2016.