Przeskocz do treści

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II

1. Organizator: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Mściszewicach.
2. Cele konkursu:
• Rozbudzenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży osobą Papieża- Polaka.
• Ukazanie Jana Pawła jako wzorca osobowego i autorytetu dla dzieci i młodzieży,
• Przybliżenie życiorysu i głównych elementów nauczania Karola Wojtyły- Jana Pawła II,
• Popularyzacja wiedzy o życiu, twórczości i świętości Jana Pawła II
• Pielęgnowanie pamięci o świętym Janie Pawle II.
3. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV-VIII.
• I kategoria klasy IV- VI
• II kategoria klasy VII- VIII

Konkurs zostanie przeprowadzony 18.10.2023 r. o godzinie 10:00.,

Szczegóły_regulamin-szkolnego-konkursu-JPII 2023