Przeskocz do treści

Rekrutacja do przedszkola i „zerówki”

W dniu 7 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która zakwalifikowała dzieci do Przedszkola Samorządowego w Mściszewicach, do grup przedszkolnych i "zerówki".
Lista dzieci do wglądu w sekretariacie szkoły i na tablicy ogłoszeń.