Przeskocz do treści

STYPENDIA I ZASIŁKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Urząd Gminy w Sulęczynie informuje, że w dniach od 1 do 15 września 2021 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendium szkolne.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Sulęczyno, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu netto w rodzinie nie może być większa niż 528,00 zł (w przeliczeniu na 1 osobę).

Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Sulęczynie (w punkcie informacji) i z linku poniżej
http://www.suleczyno.pl/aktualnosc-442-stypendia_i_zasilki_na_rok_szkolny_2021.html