Przeskocz do treści

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 2023/2024

Urząd Gminy w Sulęczynie informuje, że w dniach od 1 do 15 września 2023 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendium szkolne.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Sulęczyno, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu netto w rodzinie nie może być większa niż 600,00 zł (w przeliczeniu na 1 osobę).
Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Sulęczyno (w punkcie informacji) i na stronie Gmina Sulęczyno (Aktualności).

http://www.suleczyno.pl/aktualnosc-10418-stypendia_i_zasilki_szkolne_2023_2024.html