Przeskocz do treści

Stypendia i zasiłki szkolne

Urząd Gminy w Sulęczyno informuje, że w dniach od 1 do 15 września 2020 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendium szkolne.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Sulęczyno. Warunkiem otrzymania zasiłku jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia wynikająca z niskiego dochodu (dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł w przeliczeniu na 1 osobę).

Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Sulęczyno (w punkcie informacji) na stronie internetowej BIP Gmina Sulęczyno(Ogłoszenia i obwieszczenia) oraz z poniżej znajdujących się załączników.

Druki do pobrania w poniższym linku_
_oświadczenie o odpowiedzialności karnej
_pełnomocnictwo
_oświadczenie - konto bankowe
_wniosek o stypendium szkolne

Załączniki (4)