Przeskocz do treści

Sukcesy naszych uczniów -Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

Informujemy, że 19 września 2023 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania i ustalenia w roku szkolnym 2023/2024 wysokości oraz okresu wypłacania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja”

Nasza uczennica

Olga Grenz zdobyła za bardzo wysokie wyniki w nauce stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego,

w wysokości 250 zł miesięcznie na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji. Stypendium przyznawane jest uczniowi, który zdobył średnią ocen za rok poprzedni co najmniej 5,5 oraz dwie oceny celujące z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub języka obcego. Opiekun: Mirosława Warmowska.

Gratulacje dla Olgi i rodziców!