Przeskocz do treści

Szachy w szkole

Rok szkolny 2022/2023


KÓŁKO SZACHOWE

ŚRODA 13:20 - 14:55
Prowadzący: p. Andrzej Literski


Rok szkolny 2019/2020III Otwarty Międzyszkolny Turniej Szachowy

1. Cel:
Popularyzacja "królewskiej gry" wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych mieszkańców Powiatu Kartuskiego
Integracja środowiska szachowego

2. Organizator:
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

3. Współorganizatorzy:
Zespół Szkół w Mściszewicach
Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulęczynie
Mobilna Szkoła Szachowa "Pelmat" z Lipusza

4. Miejsce i termin:

Zespół Szkół w Mściszewicach, ul. Szkolna 5
8 grudnia 2019 r. (niedziela)
rozpoczęcie - godz. 11:00
zakończenie - około godz. 15:00

5. System rozgrywek, liczba rund i tempo gry:
System szwajcarski, 7 rund, 10 minut na partię dla zawodnika

6. Uczestnictwo:
W turnieju mogą wziąć udział tylko mieszkańcy Powiatu Kartuskiego, którzy zgłoszą swój udział najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów. Zagwarantowany udział w turnieju mają wszystkie osoby, które do dnia 7 grudnia 2019 r. (sobota) dokonają zgłoszenia poprzez "formularz zgłoszenia" serwisu turniejowego: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_6612/ . Zgłoszenia do turnieju można również przesyłać na adres e-mail: z.pelowski@wp.pl podając: imię i nazwisko, miejscowość oraz datę urodzenia. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest potwierdzenie obecności na sali gry w dniu turnieju do godz. 10:45 (uczniowie dodatkowo są zobowiązani do okazania legitymacji szkolnej).
W innym przypadku zawodnik rozpocznie zawody od II rundy.
Ilość miejsc ograniczona do 50 zawodników!

7. Nagrody:
SENIORZY
I miejsce - puchar + medal + nagroda rzeczowa
II miejsce - medal + nagroda rzeczowa
III miejsce - medal + nagroda rzeczowa
IV miejsce - nagroda rzeczowa
V miejsce - nagroda rzeczowa

JUNIORZY (roczniki 2001 - 2004)
I miejsce - puchar + medal + nagroda rzeczowa
II miejsce - medal + nagroda rzeczowa
III miejsce - medal + nagroda rzeczowa
IV miejsce - nagroda rzeczowa
V miejsce - nagroda rzeczowa

JUNIORZY MŁODSI (roczniki 2005 - 2008)
I miejsce - puchar + medal + nagroda rzeczowa
II miejsce - medal + nagroda rzeczowa
III miejsce - medal + nagroda rzeczowa
IV miejsce - nagroda rzeczowa
V miejsce - nagroda rzeczowa

MŁODZICY (rocznik 2009 i młodsi)
I miejsce - puchar + medal + nagroda rzeczowa
II miejsce - medal + nagroda rzeczowa
III miejsce - medal + nagroda rzeczowa
IV miejsce - nagroda rzeczowa
V miejsce - nagroda rzeczowa

KOBIETY
I miejsce - puchar + medal + nagroda rzeczowa
II miejsce - medal + nagroda rzeczowa
III miejsce - medal + nagroda rzeczowa
IV miejsce - nagroda rzeczowa
V miejsce - nagroda rzeczowa

Dla wszystkich uczestników turnieju upominek oraz słodki poczęstunek

8. Finansowanie:
Zadanie publiczne pn. "Szachy w szkole 2019" jest finansowane przez Powiat Kartuski i Gminę Sulęczyno w ramach pozyskanych grantów
przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

9. Kontakt:
Stefan Karcz
tel.: 693-642-157
e-mail: msciszewice@onet.pl

Zdzisław Pelowski
tel.: 603-858-003
e-mail: z.pelowski@wp.pl

10. Uwagi:
- Organizatorzy zapewniają sprzęt do gry
- Obowiązują przepisy FIDE i PZSzach dla szachów błyskawicznych
- Uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie
- Zgłoszenie zawodnika do rozgrywek szachowych oraz udział w zawodach zgłoszonego zawodnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji turnieju w zakresie publikacji listy startowej oraz wyników, sprawozdawczości z turnieju, nieodpłatnego utrwalenia i rozpowszechnienia wizerunku w formie fotografii cyfrowej oraz materiałów audiowizualnych dla celów promocyjnych turnieju zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
- Wymaganym warunkiem przyznania nagrody będzie obecność na sali gry zawodnika podczas zakończenia turnieju oraz złożenie przez laureata podpisu na pokwitowaniu odbioru nagród
- Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do interpretacji regulaminu i możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian


KÓŁKO SZACHOWE

CZWARTEK 14:05 - 14:50
Prowadzący: p. Andrzej Literski


Rok szkolny 2018/2019


Ogłoszenie

Dnia 28 marca 2019 r. w Zespole Szkół w Mściszewicach
o godzinie 15:30 odbędzie się turniej szachowy o tytuł
MISTRZA SZKOŁY.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy
Organizatorzy


Zaproszenie


W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół w Mściszewicach jest kontynuowana nauka gry w szachy.

Zajęcia zorganizowane są przez
- Zespół Szkół w Mściszewicach,
- Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie,
- Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice.

Spotkania szachowe odbywają się trzy razy w tygodniu.
W poniedziałki i środy w ramach "Kółka szachowego" na pierwszej godzinie lekcyjnej 8:00 - 8:45. W czwartki w ramach projektu "Szachy w szkole"
w godzinach 15:00 do 17:00.
Zajęcia prowadzone są w rożnorodny sposób mający na celu rozbudzić zainteresowanie uczniów grą w szachy. W czasie trwania zajęć organizowane są konursy z nagrodami dla każdego uczestnika.
W czasie realizacji zajęć można zaobserwować poprawę koncentracji, cierpliwości i wytrwałości oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji.
Uczniowie uczestniczacy w zajęciach z powodzeniem reprezentują szkołę w turniejach szachowych.

Zapraszamy na zajęcia!