Przeskocz do treści

Uroczystość poświęcona Ojcu św. Janowi Pawłowi II, naszemu Patronowi

Uroczystość poświęcona była największemu autorytetowi moralnemu współczesnego świata - papieżowi Janowi Pawłowi II, którego motto biskupie brzmi "Totus Tuus".
Hasło XVIII Dnia Papieskiego zaczerpnięte jest od tytułu dramatu Karola Wojtyły

"Promieniowanie Ojcostwa".

Przepiękny program słowno muzyczny zawierał wspomnienie najważniejszych faktów z życia naszego Patrona, recytacje wierszy, śpiewanie pieśni, przywołanie obrazów ilustrujących życie Jana Pawła II. Program artystyczny wprowadził nas zadumę, wspomnienia i rozważania nad naszym życiem i postępowaniem.
Ks. Proboszcz Marek Labudda i pani Dyrektor Renata Węsierska młodzież szkolną m.in. zachęcili do brania przykładu z pięknego życia naszego Patrona, dbanie o swoją małą Ojczyznę i piękno języka polskiego.
Całość przygotowali ks. Marek, pani Edyta Knitter-Klasa, pani Wanda Chmurzyńska i pani Teresa Klasa.
Na koniec Samorząd Uczniowski z opiekunem panem Andrzejem Literskim "postarali się" o słodki poczęstunek - kremówki.

GALERIA