Przeskocz do treści

Uroczystość wręczenia stypendiów marszałka województwa pomorskiego

Dnia 16.12.2019 r. odbyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku uroczystość wręczenia stypendiów marszałka województwa pomorskiego. Uroczysta gala stypendialna z udziałem marszałka województwa Mieczysława Struka była podsumowaniem realizowanego przez władze regionu „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego".

Wśród nagrodzonych była nasza uczennica klasy VII

Zosia Klinkosz.

Stypendia przyznawane są w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego". Otrzymują je finaliści i laureaci konkursów oraz olimpiad przedmiotowych, a także uczniowie z wysoką średnią ocen i uzdolnieniami z przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. Zosia otrzymała stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za wysoką średnią ocen i uzdolnienia m.in. matematyczo-informatyczne.

Gratulujemy!

W uroczystości wręczenia stypendiów najzdolniejszym uczniom z całego Pomorza, obok przedstawicieli Sejmiku Województwa Pomorskiego, uczestniczyli dyrektorzy szkół i nauczyciele, rodzice i opiekunowie wyróżnionych uczniów.

GALERIA