Przeskocz do treści

VI KONKURS ORTOGRAFICZNY „ O ZŁOTE PIÓRO WÓJTA GMINY SULĘCZYNO 2019”

I. ORGANIZATOR
Organizatorem VI Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego

„O złote pióro Wójta Gminy Sulęczyno 2019”

jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściszewicach i Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie.

II. CELE KONKURSU
 pogłębienie znajomości zasad ortograficznych;
 promowanie uczniów najzdolniejszych w zakresie umiejętności ortograficznych;
 wpajanie zasad w rywalizacji „fair-play”;
 integracja szkolnych środowisk edukacyjnych.

III. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
Konkurs przeprowadzony zostanie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściszewicach w dniu

8 maja 2019r. o godzinie:
 11:00 dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej;
 12:00 dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej;

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie/dostarczenie do dnia
5 kwietnia 2019 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1) i pisemnej zgody rodziców ucznia na udział w konkursie oraz na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu (zał. nr 2)
na adres:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściszewicach
ul. Szkolna 5,
83-321 Mściszewice,
tel./fax 58 684-48-12
e-mail na adres: zsmsciszewice@onet.eu
lub osobiście do sekretariatu szkoły w godz. 8:00-15:30.

szczegóły regulaminu + załączniki