Przeskocz do treści

VI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „O złote pióro Wójta Gminy Sulęczyno 2019”

TEKST DYKTANDA - KLASA III SP VI Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego

Organizatorem VI Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego

„O złote pióro Wójta Gminy Sulęczyno 2019”

jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściszewicach i Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie.

Głownymi celami konkursu są pogłębienie znajomości zasad ortograficznych, promowanie uczniów najzdolniejszych w zakresie umiejętności ortograficznych, wpajanie zasad w rywalizacji „fair-play” i integracja szkolnych środowisk edukacyjnych.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach:

I KATEGORIA - uczniowie klasy III SP
II KATEGORIA - uczniowie klasy VIII SP

W konkursie „O złote pióro Wójta Gminy Sulęczyno 2019” wzięło udział osiem szkół podstawowych w kategorii klas III SP z Sulęczyna, Stężycy, Gołubia, Szymbarku, Parchowa, Gowidlina, Puzdrowa i Mściszewic oraz pięć szkół podstawowych w kategorii klas VIII SP z Węsior, Borku Kamiennego, Szymbarku, Parchowa i Mściszewic.
W I kategorii "Złote Pióro Wójta Gminy Sulęczyno" zdobyła Amelia Jędrzejczyk z SP w Gowidlinie,
II miejsce Natalia Lewańczyk z ZKiW w Stężycy,
III miejsce Filip Synak z ZKiW w Stężycy.

W II kategorii "Złote Pióro Wójta Gminy Sulęczyno" zdobyła Magdalena Gruchała z ZKiW w Szymbarku,
II miejsce Adrian Gawin z SP w Borku Kamiennym,
III miejsce Małgorzata Malek ZS w Parchowie.

Nagrody wręczali Pani Sekretarz Gminy Sulęczyno Danuta Karcz-Karczewska, Pan Dyrektor GOK w Sulęczynie Zbigniew Zarzycki i Pani Dyrektor ZS w Mściszewicach Pani Renata Węsierska.

GRATULUJEMY i zapraszamy za rok 🙂

GALERIA