Przeskocz do treści

„W kręgu nauki”

44

34

Nazwa projektu: W kręgu nauki
Numer projektu: RPPM.03.02.01-22-0121/15
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.: ”W kręgu nauki” jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Sulęczyno a firmą Mały Inżynier w okresie IX.2016–VIII.2018. Wartość projektu:
1 458 750,43 zł, w tym wkład własny: 72 937,52 zł (5%) pochodzący ze środków JST.
Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Sulęczyno oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:
a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u
360 uczniów poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi i wycieczkami edukacyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
b) rozwój kompetencji 30 nauczycieli poprzez szkolenia z kształtowania umiejętności społecznych, programowania, wykorzystania w pracy z uczniem metody eksperymentu i technik pamięci.
c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych
d) nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami edukacyjnymi województwa pomorskiego.
Dofinansowanie UE: 1239937,87 zł
(źródło: http://www.malyinzynier.pl/projekty/w-kregu-nauki)
W naszej szkole już od ósmy miesiąc realizujemy zadania Projektu, prowadzimy zajęcia ukierunkowane na realizację celu głównego projektu, ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia wiedzy i umiejętności uczniów związanych z rozwojem kompetencji kluczowych.
Uczniowie biorą udział w takich zajęć jak:

1. Język angielski – prowadząca p. Barbara Kahlau-Brzeska
2. Język niemiecki – prowadząca p. Janina Konkel
3. Laboratorium Kodowania – prowadząca p. Mirosława Warmowska
5. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej – prowadząca p. Anna Bronk, p. Anna Wica
6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych – prowadząca p. Ewa Cybula
7. Przyrodnicze laboratorium – prowadzący p. Tamara Walczak-Lubińska, p. Andrzej Literski
8. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki – prowadząca p. Mirosława Warmowska
9. Zajęcia logopedyczne – prowadząca p. Barbara Paszylk

Dzieci i młodzież są zaangażowani w realizację działań. Poznają tajniki matematyki, przeprowadzają doświadczenia przyrodnicze, wystawiają przedstawienia, programują, ćwiczą pamięć, poznają języki, grają w gry planszowe z przedsiębiorczości, uczestniczą w zajęciach logopedycznych i zdobywają wiele, wiele innych treści i umiejętności. 4 kwietnia grupa teatralna wyjechała na wycieczkę do Gdańska na koncert „Cudowne Musicale – od West Endu aż po Broadway”, inna grupa 5 maja wyjedzie do Centrum Nauki Experyment i Oceanarium w Gdyni.
Szkoła otrzymała wiele pomocy naukowych a nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje na kursach doskonalących.

GALERIA