Przeskocz do treści

We wrześniu rusza realizacja Programu Grantowego mPotęga „Z Einsteinem w przyszłość”

Informacja
Od września rusza realizacja programu grantowego o wartości 8.000 zł, który w całości finansuje Fundacja mBanku.

„Projekt dofinansowała Fundacja mBanku”

Program grantowy mPotęga "Z Einsteinem w przyszłość" jest skierowany do uczniów klasy VII, VIIIa i VIIIb.

Po co ten projekt? - Cele jakie chcemy osiągnąć dzięki projektowi:
1. Poprawa wyników egzaminu ósmoklasisty!
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej.
3. Stworzenie ciekawych, kreatywnych, motywujących i innowacyjnych zajęć nakierowanych na edukację matematyczną.
4. Zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką i wciągnięcie ich w aktywny proces wykorzystywania tej wiedzy, poprzez pokazanie praktycznych zastosowań matematyki.

Zachęcamy uczniów w/w klas do zapoznania się ze skróconym opisem działań w ramach programu. Zajęcia rozpoczną się od 6 września według harmonogramu, który zostanie wkrótce podany. Nauczyciele matematyki zapisów na zajęcia dokonają na lekcjach matematyki do 3 września. Dużo będzie się działo, czekają nagrody, dyplomy, ciekawe warsztaty, wieczory filmowe, popołudnia gier i na zakończenie działań projektowych, w grudniu wycieczka do Torunia.

SKRÓCONY OPIS DZIAŁAŃ PROGRAMU

„Z Einsteinem w przyszłość”

Myśląc o przyszłości naszych uczniów poszukujemy ciekawych inicjatyw, które pozwolą lepiej zrozumieć świat matematyki, zobaczyć jaka jest ciekawa i potrzebna w życiu codziennym.
Zależy nam na poprawie słabych wyników egzaminu ósmoklasisty.
Powstanie Szkolny Klub ”Erka” mający na celu poprawę wyników egzaminu ósmoklasisty. W ramach klubu zostanie przeprowadzone 12 warsztatów po 2 h w tyg. z zakresu egzaminu, 3 warsztaty po 3h wykraczające poza program nauczania. Sze4ść spotkań zostanie przygotowanych w formie poznawczej a 6 w formie turnieju mającego na celu wykazanie się zdobytą wiedzą na zajęciach. Uczniowie utworzą zespoły, będą zbierały banknoty Einsteiny za różne aktywności i wiedzę matematyczną. Zostaną zapoznani z formą działania. Będzie im zależało na poznaniu poruszanej tematyki z egzaminu, aby na następnych zajęciach zdobyć jak najwięcej Einsteinów. Nauczyciele przygotują zajęcia warsztatowe z zagadnień występujących na egzaminie.
1. Zakupy, wydatki.
2. Potęgi pierwiastki.
3. Sześciany i prostopadłościany itd.
Planujemy dwa podsumowania. Po trzech spotkaniach poznawczych i trzech turniejach nastąpi wręczenie nagród. Na następną turę zostaną utworzone inne zespoły. Planujemy też trzy spotkania wykraczające poza program:
1. Wokół Einsteina”.
2. Kino w szkole – projekcja filmu pt. „Człowiek, który poznał nieskończoność”. Robienie kanapek i popcornu.
3. Popołudnie z logiką. Pieczenie gofrów.
Skuteczność naszych działań sprawdzimy analizując próbny egzamin ósmoklasisty, który ma miejsce w grudniu.
Lepsze wyniki egzaminu próbnego zmotywują wszystkich do dalszej kreatywnej pracy.
Wszystkie działania zakończą się „Wieczorem z Einsteinem” podczas, którego odbędzie się turniej z nagrodami. Zespoły będą rywalizowały o puchar Einsteina. Uczestnicy i goście obejrzą sztukę pt. „Z Einsteinem w przyszłość”, przygotowaną przez uczestników Projektu. Na zakończenie wszyscy uczniowie pojadą na wyciekę edukacyjną do Torunia.