Przeskocz do treści

Wycieczka naukowa na Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w celu promowania nauk ścisłych

W poniedziałek uczniowie wyjątkowo zaangażowani i aktywni na zajęciach Projektu mPotęga "Tabliczka mnożenia - mPotęgą" pojechały na wycieczkę naukową, na Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Zwiedzili Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Biologii.
Zapoznali się 49 letnią historią Uniwersytetu Gdańskiego, kadrą naukową, ofertą kształcenia, zobaczyli sale wykładowe oraz poznali ścieżkę kształcenia - jak zostać profesorem uczelni. Pan dr Jacek Tryba zapoznał nas z ciekawostkami Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG. Na Wydziale Biologii zobaczyliśmy wystawę bursztynów, wielkie akwarium oraz szkielety różnych zwierząt m.in. żyrafy i hipopotama.
Dzieci zwiedziły jedną z większych bibliotek w Polsce.
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego jest ogólnouniwersytecką jednostką organizacyjną o zadaniach dydaktycznych, usługowych i naukowych. Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku-Oliwie wraz z siedmioma bibliotekami specjalistycznymi usytuowanymi na terenie całego Trójmiasta tworzy uczelniany system biblioteczno-informacyjny. Pełni także funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej, służącej upowszechnianiu nauki i kultury mieszkańcom miasta i regionu.
W związku z utworzeniem w marcu 1970 roku Uniwersytetu Gdańskiego, wśród jednostek organizacyjnych Uczelni, została powołana Biblioteka Główna. Działalność rozpoczęła 1 lipca 1970 roku.

Księgozbiór Biblioteki liczy 1.661.813 wol./jedn.*, w tym:

1.121.808 wol. książek,
353.402 wol. czasopism,
186.603 jedn. zbiorów specjalnych.

Bardzo ważną ofertą są książki i czasopisma elektroniczne. Biblioteka oferuje dostęp do ok. 460 600 pełnotekstowych e-książek oraz do 133 842 czasopism elektronicznych.

Uczniowie poznali też zasady korzystania z biblioteki, jak odszukać szukaną książkę, jak należy zachowywać się w bibliotece i czytelni. Jakie są zadania biblioteki oraz jakie korzyści mamy z czytania książek. Pani Bibliotekarka zachęcała dzieci do czytania książek.

GALERIA