Przeskocz do treści

Zajęcia pozalekcyjne

ROK SZKOLNY 2021/2022

KÓŁKO TEATRALNE

WTOREK 13:20 - 14:05
Prowadzące: p. Anna Bronk, p. Agnieszka Zaworska

KÓŁKO Z MATEMATYKI przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
dla klasy VIIIa

PIĄTEK 8:00 - 8:45
Prowadząca: p. Mirosława Warmowska

KÓŁKO Z MATEMATYKI przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
dla klasy VIIIb

PIĄTEK 11:30 -12:15
Prowadzący: p. Wojciech Warmowski

KÓŁKO Z J. POLSKIEGO przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
dla klasy VIIIa

CZWARTEK 10:30 - 11:15
Prowadząca: p. Jadwiga Bulczak

KÓŁKO Z J. POLSKIEGO przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
dla klasy VIIIb

Prowadząca: p. Jadwiga Bulczak Jank

KÓŁKO Z J. ANGIELSKIEGO przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
dla klasy VIIIa

WTOREK 14:10 - 14:55
Prowadząca: p. Barbara Kahlau-Brzeska

KÓŁKO Z J. ANGIELSKIEGO przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
dla klasy VIIIb

WTOREK 14:10 - 14:55
Prowadząca: p. Barbara Kahlau-Brzeska

SKS MINISTRANCI

ŚRODA 19:00 - 21:00
Prowadzący: ks. Marek Labudda

WYJAZDY NA BASEN

w/g harmonogramu
Prowadząca: p. Małgorzata Łukszczyk

ZUCHY

Prowadząca: p. Edyta Knitter-Klasa

KÓŁKO SZACHOWE

PONIEDZIAŁEK 13:20 - 14:55
Prowadzący: p. Andrzej Literski

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO DLA KLASY IV

WTOREK 8:00 - 8:45
Prowadzący: p. Cezary Włoczanko

CHÓR

Prowadząca: p. Agnieszka Zaworska

ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY

Prowadzący:

SKS

Prowadzący: p. Małgorzata Łukaszczyk

SKS

ŚRODA 14:10 - 14:55
Prowadzący: p. Cezary Włoczanko

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

Opiekun: p. Agnieszka Zaworska

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
PONIEDZIAŁEK

10:30 - 13:15 PRZEDSZKOLE

WTOREK

10:30 - 11:15 PRZEDSZKOLE
11:30 -13:15 SZKOŁA PODSTAWOWA
13:20 - 14:05 SZKOŁA PODSTAWOWA

ŚRODA

8:00 - 8:45 PRZEDSZKOLE
10:30 - 12:15 PRZEDSZKOLE
12:30 - 13:15 - SZKOŁA PODSTAWOWA

CZWARTEK

8:00 - 8:45 SZKOŁA PODSTAWOWA
12:30 - 13:15 SZKOŁA PODSTAWOWA

PIĄTEK

10:30 - 11:15 PRZEDSZKOLE
11:30 - 13:15 SZKOŁA PODSTAWOWA

Prowadzący: p. Barbara Paszylk

W szkole prowadzone są również:
zajęcia rewalidacyjne, gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna.