Przeskocz do treści

Zajęcia pozalekcyjne

ROK SZKOLNY 2022/2023

KÓŁKO TEATRALNE

CZWARTEK 12:30 - 13:15
Prowadząca: p. Anna Bronk

KÓŁKO Z MATEMATYKI przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
dla klasy VIII

PIĄTEK 12:30 - 13:20
Prowadząca: p. Mirosława Warmowska

KÓŁKO Z J. POLSKIEGO przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
dla klasy VIII

PONIEDZIAŁEK 10:30 - 11:55
Prowadząca: p. Jadwiga Bulczak

KÓŁKO Z J. ANGIELSKIEGO przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
dla klasy VIII

ŚRODA 14:10 - 14:55
Prowadząca: p. Barbara Kahlau-Brzeska

SKS MINISTRANCI

ŚRODA 19:00 - 21:00
Prowadzący: ks. Marek Labudda

KÓŁKO SZACHOWE

PONIEDZIAŁEK 13:20 - 14:55
Prowadzący: p. Andrzej Literski

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO DLA KLASY IV

ŚRODA 8:00 - 8:45
Prowadzący: p. Cezary Włoczanko

CHÓR

Prowadząca: p. Agnieszka Zaworska

ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY

Prowadzący:

SKS

PONIEDZIAŁEK 14:10 - 14:55
Prowadzący: p. Małgorzata Łukaszczyk

SKS

WTOREK 15: - 15:45
Prowadzący: p. Cezary Włoczanko

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

Opiekun: p. Agnieszka Zaworska

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
PONIEDZIAŁEK

10:30 - 12:15 SZKOŁA PODSTAWOWA
12:30 - 13:15 PRZEDSZKOLE

WTOREK

7:10 -7:55 SZKOŁA PODSTAWOWA
8:00 - 8:45 PRZEDSZKOLE
11:30 -12:15 SZKOŁA PODSTAWOWA
12:30 - 13:15 PRZEDSZKOLE

ŚRODA

7:10 -7:55 SZKOŁA PODSTAWOWA
10:30 - 12:15 SZKOŁA PODSTAWOWA
12:30 - 13:15 PRZEDSZKOLE

CZWARTEK

8:00 - 8:45 PRZEDSZKOLE
11:30 - 12:15 SZKOŁA PODSTAWOWA
12:30 - 13:15 PRZEDSZKOLE

PIĄTEK

11:30 - 12:15 SZKOŁA PODSTAWOWA
12:30 - 13:15 PRZEDSZKOLE

Prowadzący: p. Barbara Paszylk

W szkole prowadzone są również:
zajęcia wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna.