Przeskocz do treści

Zajęcia w ramach projektu „W kręgu nauki”

222

W szkole przez dwa lata będą prowadzone zajęcia ukierunkowane na realizację celu głównego projektu, ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia wiedzy i umiejętności uczniów związanych z rozwojem kompetencji kluczowych. Przeprowadzone zajęcia dydaktyczne rozwijać będą kompetencje kluczowe, zgodne z potrzebami edukacyjnymi uczniów.
Uczniowie mogli wybierać wśród takich zajęć:

1. Język angielski - prowadząca p. Barbara Kahlau-Brzeska
2. Język niemiecki - prowadząca p. Janina Konkel
3. Laboratorium Kodowania - prowadząca p. Mirosława Warmowska
5. Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej - prowadząca p. Anna Bronk, p. Anna Wica
6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych - prowadząca p. Ewa Cybula
7. Przyrodnicze laboratorium - prowadzący p. Tamara Walczak-Lubińska, p. Andrzej Literski
8. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki - prowadząca
p. Mirosława Warmowska
9. Zajęcia logopedyczne - prowadząca p. Barbara Paszylk

Przeprowadzone diagnozy w obszarze edukacji pozwoliły trafnie i kompleksowo wskazać potrzeby uczniów, nauczycieli oraz szkół. Wyniki analiz przełożyły się na zakres wsparcia, które obejmować może m.in. przygotowanie do dalszych etapów kształcenia i poruszania się na rynku pracy, rozwijanie kreatywności i innowacyjności wśród uczniów, a także doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli. Dofinansowanie przeznaczone zostanie również na wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Poniżej fotorelacja: Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki i Laboratorium Kodowania. Wkrótce następne...

GALERIA