Przeskocz do treści

Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym i podczas poruszania się po jezdni

Przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) poprowadził w naszej szkole dla uczniów klas I -III SP zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym i podczas poruszania się po jezdni. Wskazał, że konieczne jest zwrócenie najmłodszym uwagi na bezpieczną zabawę na terenie gospodarstwa rolnego oraz uważanie podczas poruszania się na drogach. Wśród czynności, których dzieci nie powinny wykonywać wymienił:
obsługę zwierząt, takich jak bydło, trzoda, konie oraz obsługę maszyn rolniczych typu prasa, ciągniki, kombajny zbożowe, rozrzutniki i siewniki, "gdzie jest możliwość pochwycenia przez elementy robocze kończyn człowieka". Dzieci z wielkim skupieniem słuchały tego, co ich może spotkać jak będą postępować nierozważnie.

GALERIA