Przeskocz do treści

Zaproszenie do udziału w szkolnym konkursie „Bezpieczne ferie”

Konkurs "Bezpieczne Ferie 2021"

Zapraszamy uczniów klas 1-8 do wzięcia udziału w konkursie pt. ”Bezpieczne ferie”.
Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy dotyczącej szeroko pojętego bezpiecznego i zdrowego spędzania wolnego czasu i zabaw w okresie ferii zimowych.
Wszystkie pomysły będą przyjęte, pełna dowolność. Promujemy wszystkie talenty.
Może to być prezentacja multimedialna, grafika, rysunek, praca malarska, rzeźba, zdjęcie, wiersz, opowiadanie i inne.
Cele konkursu:
• Propagowanie bezpiecznego wypoczynku dzieci w czasie ferii zimowych
• Jak można bezpiecznie i zdrowo wypoczywać, aby nie narazić siebie oraz innych na niebezpieczeństwa
• Prezentowanie ciekawych technik wyrazu i zachęcenie do konstruktywnego działania i doskonalenia własnych umiejętności i talentów.
Termin do:
Prace w formie multimedialnej proszę przesłać na adres miroslawawarmowska@gmail.com
Prace plastyczne i inne przekazać do sekretariatu szkoły do 22 stycznia 2021 roku
Kategorie:
1. Klasy 1-3
2. Klasy 4-6
3. Klasy 7-8
Komisja powołana w szkole będzie oceniała prace pod kątem:
• Pomysłowości i oryginalności
• Kreatywności i stopnia trudności
• Zgodności z tematem

Najlepsze prace w każdej kategorii będą nagrodzone dyplomem i nagrodą rzeczową.
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej szkoły do 29 stycznia 2021 r.

Organizatorzy: Mirosława Warmowska, Wojciech Warmowski